ZESPÓŁ SZKÓŁ
W TUCHOWICZU
Konspekt z informatyki

Konspekt lekcji informatyki w klasie 4

 

Czas: 45 min

Temat: Malowanie na ekranie.

Cel główny: Uczeń potrafi utworzyć obrazek w edytorze graficznym Paint.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

-         Wie jak wykonuje się wybranie, wskazanie, przeciąganie, uruchamianie i otwieranie.

-         Wie jak zmaksymalizować okno.

-         Poznaje program Paint.

-         Rysuje figury geometryczne.

-         Potrafi narysować tort ze świczkami.

Metody:

Elementy wykładu, pogadanka, pokaz, ćwiczenia

Środki dydaktyczne:

Zestaw komputerowy, długopis, zeszyt, zadania do wklejenia w zeszyt

Forma pracy uczniów:

Indywidualna i zbiorowa

Przebieg lekcji:

-         powitanie, czynności porządkowe.

-         pogadanka dotycząca tematu lekcji

-         Wykonanie zadań z karty ćwiczeń.

-         Uzupełnienie zdań na karcie ćwiczeń.

 

 

 

 

 

Karta ćwiczeń.

Ćwiczenie1.

 1. utwórz w „Moich dokumentach” folder Obrazki
 2. Uruchom program Paint
 3. Wskazując ikony na pasku narzędzi, uzupełnij opisy na rysunku1.

4.     Zmaksymalizuj okno – kliknij przycisk na pasku tytułu.

5.     Uzupełnij zdanie:

Zmaksymalizownie okno to inaczej ..................................................................

 

Ćwiczenie2. Rysujemy figury geometryczne.

 1. Zmaksymalizuj okno.
 2. Kliknij narzędzie Prostokąt.
 3. ustaw kursor myszy w obszarze rysowania.
 4. Naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszy, a następnie przesuń mysz.
 5. Zwolnij przycisk.
 6. Korzystając z odpowiednich narzędzi, dorysuj po trzy prostokąty, elipsy, kwadraty i koła
 7. wyczyść gumką obszar rysowania.

 

Ćwiczenie3 Rysujemy tort.

 1. Pierwszą mysz komputerową skonstruowano w 1963 r.

oblicz, ile ma lat.

.......................................................................................

2. Narysuj tort ze świeczkami. Przyjmij, że duża świeczka to 10 lat, a mała – rok. Posłuż się poznanymi narzędziami oraz ołówkiem.

 Wygodną metodą kasowania ostatnich czynności jest wybranie na pasku menu Edycja, a następnie Cofnij.

 W domu

Narysuj na kartce plan swojego pokoju.

 

 

  
Życie szkoły
Historia szkoły
Geneza szkoły
Nauczyciele
Udział w programach i projektach
e-learning
Prace uczniów
Dokumenty szkoły
BIP
COMENIUS
Galeria