ZESPÓŁ SZKÓŁ
W TUCHOWICZU
Plan działań zimowiska

 

„ Raz na ludowo- zimowiskowo”

 

Plan działań zimowiska organizowanego przez SP w Tuchowiczu na okres 17- 28. 01. 2005 r.

 

Dzień

Hasło dnia

I gr

II gr

III gr

Materiały

Odpowiedzialni

Poniedziałek

17. 01. 2005 r.

Integracja grup- prezentacja programu

1.     Prezentacja programu zimowiska.

2.     Podział na grupy.

3.     Wybór szefa.

4.     Pomysły i wybór nazwy grupy.

5.     Przygotowanie do prezentacji: piosenka, hasło, okrzyk (w tonacji ludowej).

6.     Poczęstunek.

7.     Prace plastyczne- wykonanie logo grupy o charakterze ludowym.

8.     Prezentacja pracy grup.

 

1.     Prezentacja programu zimowiska.

2.     Podział na grupy.

3.     Wybór szefa.

4.     Pomysły i wybór nazwy grupy.

5.     Przygotowanie do prezentacji: piosenka, hasło, okrzyk                    (w tonacji ludowej).

6.     Poczęstunek.

7.     Prace plastyczne- wykonanie logo grupy o charakterze ludowym.

8.     Prezentacja pracy grup

1.  Prezentacja programu zimowiska.

2.  Podział na grupy.

3.  Wybór szefa.

4.  Pomysły i wybór nazwy grupy.

5.  Przygotowanie do prezentacji: piosenka, hasło, okrzyk (w tonacji ludowej).

6.  Poczęstunek.

7.  Prace plastyczne- wykonanie logo grupy o charakterze ludowym.

8.  Prezentacja pracy grup

- mazaki, bibuły, papier, klej, nożyczki, pinezki, kartony, brystol, farby, sprzęt sportowy,

art. spożywcze

 

B. Domańska

B. Stępniewska- -Szewczak

B. Kopeć

A. Sowa

Wtorek

18. 01. 2005 r

„ Ach, Podlasie, jakie cudne”…

 

 

1.   Wspólne oglądanie fragmentów filmu „ Piękna nasza Polska cała”

2.   Nauka pieśni regionalnej- hymn Ziemi Łukowskiej                           „ Jarmark w Łukowie”

3.    Wycinanki ludowe- praca w grupach.

4.   Poczęstunek.

5.   Zabawy sportowe.

6.   Podsumowanie pracy grup.

 

 

1.     Tworzenie mapy mentalnej dotyczącej naszego regionu.

2.     Nauka pieśni regionalnej- hymn Ziemi Łukowskiej                           „ Jarmark w Łukowie”

3.      Wycinanki ludowe- praca w grupach.

4.     Poczęstunek.

5.     Wykonanie ciekawych ornamentów wycinankowych.

6.     Zabawy sportowe.

 

 

 

 

 

 

1.  Wykonanie wybranej regionalnej potrawy- pierogi               z różnym nadzieniem.

2.         Nauka pieśni regionalnej- hymn Ziemi Łukowskiej                           „ Jarmark w Łukowie”

3.          Wycinanki ludowe- praca              w grupach.

4.         Poczęstunek.

5.         Wykonanie ciekawych ornamentów wycinankowych.

6.         Zajęcia w pracowni informatycznej.

 

 

-kaseta z filmem, teksty pieśni, papier kolorowy, nożyczki, wydruki                    z Internetu                z wycinankami, książki pomocnicze, sprzęt sportowy, szary papier, mazaki,

produkty do wykonania potraw

 

 

B. Domańska

B. Stępniewska-     -Szewczak

B. Kopeć

I. Czerniewicz

Środa

19. 01. 2005 r

Przysłowia ludowe mądrością narodów

 

1.     Tworzenie z rozsypanek wyrazowych przysłów ludowych.

2.      Przedstawienie techniką dramy wybranych przysłów.

3.     Zabawa w rymowanki.

4.     Poczęstunek.

5.     Zabawy sportowo- rekreacyjne.

6.     Prezentacja pracy grup.

 

 

1.     Układanie słów piosenki do znanych melodii ludowych.

2.     Tworzenie układu choreograficznego do wybranej melodii ludowej.

3.     Poczęstunek.

4.     Zabawy sportowo- rekreacyjne.

5.     Prezentacja pracy grupy.

 

1.     Układanie słów piosenki do znanych melodii ludowych.

2.     Tworzenie układu choreograficznego do wybranej melodii ludowej.

3.     Poczęstunek.

4.     Zabawy sportowo- rekreacyjne.

5.     Prezentacja pracy grupy.

 

 

-księga przysłów polskich rozsypanka wyrazowa, kasety                 z nagraniami melodii ludowych, magnetofon, sprzęt sportowy, produkty do posiłku.

 

B. Stępniewska-                     -Szewczak

A. Sowa

A. Murawski

M. Kopeć

Czwartek

20. 01. 2005 r

„ Chleba naszego powszedniego”…

 

1.     Spotkanie z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich.

2.     Pogadanka na temat obrzędów związanych z wypiekiem chleba i tradycjami dożynkowymi.

3.     „Od ziarenka bochenka”- tworzenie historyjki obrazkowej.

4.      Degustacja wypieczonego chleba z masłem.

5.     Zajęcia edukacyjne- gromadzenie słownictwa wokół wypieku chleba

6.     Konkurs wiedzowy-             „Od ziarenka do chleba”.

 

 

1.     Spotkanie z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich.

2.     Pogadanka na temat obrzędów związanych z wypiekiem chleba i tradycjami dożynkowymi.

3.     Udział w zajęciach praktycznych- pieczenie chleba.

4.     Degustacja wypieczonego chleba z masłem.

5.     Zajęcia edukacyjne- gromadzenie słownictwa wokół wypieku chleba

6.     Konkurs wiedzowy-                 „Od ziarenka do chleba”.

 

 

1.     Spotkanie z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich.

2.     Pogadanka na temat obrzędów związanych z wypiekiem chleba                        i tradycjami dożynkowymi.

3.     Samodzielne wyrabianie masła w maselnicach.

4.     Degustacja wypieczonego chleba z masłem.

5.     Zajęcia edukacyjne- gromadzenie słownictwa wokół wypieku chleba

6.     Konkurs wiedzowy- „Od ziarenka do chleba”.

 

 

-dawne przedmioty związane                     z wypiekiem chleba, ilustracje              z wieńcami dożynkowymi, bloki, mazaki, kredki, farby, produkty do wypieku chleba                 i wyrobu masła, zestaw pytań do konkursu.

 

M. Gruszka

W. Murawiec

B. Kopeć

B. Stępniewska-

- Szewczak

Piątek

21. 01. 2005 r

Poznajemy zapomniane zawody oraz ciekawe miejsca w okolicy

 

1.     Z wizytą w kuźni (wycieczka zaprzęgiem konnym )

Ø Pogadanka kowala

Ø Pokaz narzędzi kowalskich

Ø Demonstrowanie pracy urządzeń kowalskich.

Ø Wykonywanie prostych czynności kowalskich przez uczniów.

Ø Zabawy kowalskie

2.     Ognisko w plenerze –                                         -pieczenie kiełbasek.

3.     Zwiedzanie ruin zamku              w Staninie i pomników przyrody.

4.     Wykorzystanie szyfrów                  i znaków patrolowych                w orientacji w terenie.

5.     Dokarmianie zwierząt                          i szukanie tropów.

 

 

1.     Z wizytą w kuźni (wycieczka zaprzęgiem konnym )

Ø Pogadanka kowala

Ø Pokaz narzędzi kowalskich

Ø Demonstrowanie pracy urządzeń kowalskich.

Ø Wykonywanie prostych czynności kowalskich przez uczniów.

Ø Zabawy kowalskie

2.     Ognisko w plenerze – pieczenie kiełbasek.

3.     Zwiedzanie ruin zamku                    w Staninie i pomników przyrody.

4.     Wykorzystanie szyfrów                           i znaków patrolowych                      w orientacji w terenie.

5. Dokarmianie zwierząt                       i szukanie tropów.

 

1. Spotkaniem z tkaczką (wycieczka):

Ø  Prezentacja i pokaz działania krosen.

Ø  Prezentacja prac wykonywanych przez tkaczkę ludową.

Ø  Próby pracy na krosnach przez uczniów i wykonywanie chodniczka

2.     Ognisko w plenerze – pieczenie kiełbasek.

3.     Zwiedzanie ruin zamku                w Staninie i pomników przyrody.

4.     Wykorzystanie szyfrów                 i znaków patrolowych              w orientacji w terenie.

5.     Dokarmianie zwierząt                              i szukanie tropów.

 

- kiełbaski, zestaw szyfrów, bibułki, karma dla zwierząt leśnych, tablica tropów zwierzęcych.

 

B. Kopeć

B. Stępniewska-   - Szewczak

B. Domańska

M. Gruszka

M. Gajowa

Poniedziałek

24. 01. 2005 r

Zwyczaje, tradycje, obrzędy

 

1.     Tworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny.

2.     Wypisywanie zwyczajów, obrzędów związanych z regionem i dopasowywanie ich do pór roku.

3.     Prezentacja pracy grup.

4.     Poczęstunek.

5.     Nauka pieśni np. „ Pognała wołki…”

6.     Makramy. Wykonanie prac ze sznurka, słomy, nici. Wykonanie prac                                   na małych krosnach. 

7.     Prezentacja wytworów ludowych.

 

1.     Wyszukiwanie w słowniku języka polskiego znaczenia słów:

-zwyczaj, obrzęd, tradycja.

2.     Wypisywanie zwyczajów, obrzędów związanych z regionem i dopasowywanie ich do pór roku.

3.     Prezentacja pracy grup.

4.     Poczęstunek.

5.     Nauka pieśni np. „ Pognała wołki…”

6.     Makramy. Wykonanie prac ze sznurka, słomy, nici. Wykonanie prac na małych krosnach. 

7.     Prezentacja wytworów ludowych.

 

 

1.     Tworzenie legend związanych z nazwami miejscowości.

2.     Tradycje związane z regionem, wyszukiwanie, dopasowywanie ich do pór roku.

3.     Prezentacja pracy grup.

4.     Poczęstunek.

5.     Nauka pieśni np. „ Pognała wołki…”

6.     Makramy. Wykonanie prac ze sznurka, słomy, nici. Wykonanie prac na małych krosnach. 

7.     Prezentacja wytworów ludowych.

 

 -papier, mazaki, zdjęcia rodzinne, pamiątki rodzinne, sznurek, słoma, nici, słownik języka polskiego, słownik gwary polskiej, małe krosna,

produkty do posiłku.

 

B. Domańska

B. Szewczak

J. Walo

G. Borowiec

B. Kopeć

M. Miernicka

Wtorek

25. 01. 2005 r.

Wycieczki regionalne

1.     Wycieczka do Muzeum Ziemi Siedleckiej w Siedlcach.

2.     Zabawa w Centrum Rekreacyjno- Sportowym            „ Rafa w Siedlcach”

3.     Spacer po Siedlcach- zwiedzanie zabytkowych obiektów.

 

1.     Wycieczka do Muzeum Ziemi Siedleckiej w Siedlcach.

2.     Zabawa w Centrum Rekreacyjno- Sportowym               „ Rafa w Siedlcach”

3.     Spacer po Siedlcach- zwiedzanie zabytkowych obiektów.

 

1.     Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Łukowie.

2.     Zajęcia sportowe na basenie                  „ Delfinek”.

3.     Obejrzenie wystawy                    w ŁOK.

4.     Szlakiem pomników – spacer po Łukowie.

- strój sportowy, strój kąpielowy

B. Domańska

W. Murawiec

M. Gruszka

A. Murawski

A. Sowa

B. Szewczak

B. Kopeć

M. Gajowa

Środa

26. 01. 2005 r.

Rękodzieło ludowe

 

1.     Spotkanie z wikliniarską.

Ø  Pogadanka artystki.

Ø  Pokaz sztuki wiklinowej                i nauka wykonania prostych elementów z gałązek brzozowych.

2.     Sztuka wyplatania ze słomy- spotkanie z twórcą ludowym .

3.     Poczęstunek.

4.     Wykonanie elementów dekoracyjnych sali i strojów na zabawę ludową ( wianki, kotyliony, kwiaty)

5.     Dekorowanie sali.  

 

1.     Spotkanie z wikliniarską.

Ø Pogadanka artystki.

Ø Pokaz sztuki wiklinowej                                 i nauka wykonania prostych elementów z gałązek brzozowych.

2.     Sztuka wyplatania ze słomy- spotkanie z twórcą ludowym .

3.     Poczęstunek.

4.     Wykonanie elementów dekoracyjnych sali i strojów na zabawę ludową ( wianki, kotyliony, kwiaty)

5.     Dekorowanie sali.

 

 

 

 

 

1.     Spotkanie z wikliniarską.

Ø Pogadanka artystki.

Ø Pokaz sztuki wiklinowej                                i nauka wykonania prostych elementów z gałązek brzozowych.

2.     Sztuka wyplatania ze słomy- spotkanie z twórcą ludowym .

3.     Poczęstunek.

4.     Wykonanie elementów dekoracyjnych sali                        i strojów na zabawę ludową ( wianki, kotyliony, kwiaty)

5.     Dekorowanie sali.

 

- gałązki brzozowe, słowa, bibuła, kolorowy papier, brystol, nożyczki, klej, produkty do posiłku.

 

B. Domańska

G. Borowiec

B. Szewczak

J. Walo

M. Miernicka

Czwartek

27. 01. 2005 r.

Zabawa ludowa

1.     Wybór starosty i starościny zabawy ludowej.

2.     Wybór na najciekawszy strój i wytwór ludowy.

3.      Konkurs tańca ludowego.

4.     Taniec kotylionowy.

5.     Poczęstunek.

6.     Podsumowanie dnia. Wręczenie nagród                         i dyplomów.

 

1.     Wybór starosty i starościny zabawy ludowej.

2.     Wybór na najciekawszy strój           i wytwór ludowy.

3.      Konkurs tańca ludowego.

4.     Taniec kotylionowy.

5.     Poczęstunek

6.     Podsumowanie dnia. Wręczenie nagród                             i dyplomów.

 

1.     Wybór starosty i starościny zabawy ludowej.

2.     Wybór na najciekawszy strój i wytwór ludowy.

3.      Konkurs tańca ludowego.

4.     Taniec kotylionowy.

5.     Poczęstunek

6.     Podsumowanie dnia. Wręczenie nagród                            i dyplomów.

 

- nagrania                   z muzyką ludową, kotyliony, stroje ludowe, wytwory ludowe, produkty do posiłku.

B. Kopeć

B. Domańska

G. Borowiec

B. Szewczak,  W. Murawiec

M. Miernicka

Piątek

28. 01. 2005 r.

Raz na sportowo. Podsumowanie zimowiska

 

 

1.     Zabawy i gry sportowe na wesoło.

2.     Turniej warcabowy.

3.     Gry planszowe.

4.     Uroczyste zakończenie zimowiska. Podsumowanie zajęć. Wręczenie dyplomów i upominków.

5.     Spotkanie                                        z przedstawicielami władz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Turniej tenisa stołowego.

2.     Aerobik z wykorzystaniem kaset video.

3.     Uroczyste zakończenie zimowiska. Podsumowanie zajęć. Wręczenie dyplomów                i upominków.

4.     Spotkanie z przedstawicielami władz.

 

 

1.     Zajęcia komputerowe.

2.     Sportowe konkursy zespołowe.

3.     Uroczyste zakończenie zimowiska. Podsumowanie zajęć. Wręczenie dyplomów i upominków.

4.     Spotkanie                                              z przedstawicielami władz.

 

 

- warcaby, gry planszowe, sprzęt sportowy, gry komputerowe, rakietki do tenisa stołowego, dyplomy, nagrody rzeczowe

 

J. Murawski

A. Murawski

M. Gajowa

B. Szewczak

I. Czerniewicz

B. Domańska

B. Kopeć

A. Sowa

 

Osoby wspomagające:

ü  Iwona Czerniewicz,

ü  Małgorzata Miernicka,

ü  Jerzy Murawski,

ü  Marta Gruszka,

ü  Marta Gajowa

ü  A. Murawski

ü  G. Borowiec

ü  J. Walo

 

  
Życie szkoły
Historia szkoły
Geneza szkoły
Nauczyciele
Udział w programach i projektach
e-learning
Prace uczniów
Dokumenty szkoły
BIP
COMENIUS
Galeria