OBWIESZCZENIE

 

 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHOWICZU

 

z dnia 28.08.2015 r.

 

w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego 
Statutu Zespołu Szkół w Tuchowiczu

 Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu, informuje, że na podstawie art. 50 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna,na posiedzeniu w dn. 28.08.2015 r., Uchwałą Nr 2/2015/16 zatwierdziła nowy tekst jednolity Statutu Zespołu Szkół w Tuchowiczu, który jest załącznikiem do niniejszego obwieszczenia

 

Z dniem wejścia w życie powyższego statutu traci moc Statut Zespołu Szkół w Tuchowiczu  uchwalony w dniu 29.04. 2011 r.

 

Jednocześnie informuję, że tekst jednolity Statutu Szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz  w sekretariacie szkoły.

 

 

Bożena Stępniewska- Szewczak - dyrektor szkoły


 

  Witaj  Szkoło!-Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2015/16
01.09.2015r. we wtorkowy, słoneczny ranek uczniowska brać spotkała się na uroczystej Mszy Świętej zorganizowanej przez miejscowych kapłanów na prośbę rodziców. Homilia Ks. Proboszcza była osobliwą i pierwszą w nowym roku szkolnym pouczającą lekcją wychowawczą, motywującą do poszukiwań, uczącą szacunku i wrażliwości. Po mszy uczniowie, rodzice, nauczyciele tłumnie zgromadzili się w sali gimnastycznej. Inauguracyjnemu spotkaniu przewodniczyła Pani Dyrektor, która powitała zebranych, kierując szczególne ciepłe słowa do pierwszoklasistów. Podkreśliła, że bieżący rok szkolny, jest rokiem „otwartej szkoły” oraz  wnosi wiele zmian w prawie oświatowym, dzięki którym uczniowie mają stać się zdrowsi, nauczyciele zaś pozyskają nowe narzędzia do oceniania. Pani Dyrektor życzyła uczniom i nauczycielom wiele entuzjazmu, satysfakcji i zadowolenia w realizacji życiowych celów i zawodowych planów. Odczytała także okolicznościowe listy od władz oświatowych i Premiera Rządu. Szczególny akcent swego wystąpienia Pani Dyrektor poświęciła upamiętnieniu kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zebrani minutą ciszy oddali hołd poległym podczas działań wojennych. Miłym wydarzeniem podczas inauguracyjnego spotkania było przyjęcie do wspólnoty szkolnej nowego Proboszcza Parafii Tuchowicz Ks.Dariusza  Mioduszewskiego, który był honorowym gościem naszej szkolnej uroczystości. Na zakończenie zaprezentowano uczniom i rodzicom wychowawców  oraz przedstawiono Panią Małgorzatę Lendzion, która od bieżącego roku szkolnego pełnić będzie funkcję wicedyrektora szkoły. Po oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się do przydzielonych im klas na spotkanie z wychowawcami. Miło było znów spotkać wyrośniętych, dojrzalszych, zdrowych, tryskających entuzjazmem młodych ludzi. Ich rumiane i uśmiechnięte  lica przekonują, że na pierwsze, na pewno trudne po długim wypoczynku spotkanie przyszli  z przyjemnością i młodzieńczym zapałem, przekonując  że szkoła jest dla nich przyjemnym  miejscem, w którym  mogą być  znów razem. Niech entuzjazm ten przyświeca nam przez cały bieżący rok 2015/16.


 
 
 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKONEGO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWICZU O GODZ 9:15
Proboszcz zaprasza na Mszę Św. o godz 8:15


Zajecia adaptacyjne w PRZEDSZKOLU -  od poniedziałku do środy  24-26. 08.w godzinach 9-12

Sprzedaż podręczników w szkole już od 10 sierpnia. Zapraszamy.

INFORMACJA
Od przyszłego roku szkolnego
w naszej Szkole Podstawej nie będzie j.rosyjskiego!
Proszę nie kupować książek.

 Rok szkolny 2014/ 2015 dobiegł końca!

W piątek 26 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie kolejnego roku edukacji. Dzień ten upłynął po znakiem pożegnań. Podczas mszy świętej dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami, uczniami i rodzicami złożyła podziękowania księdzu proboszczowi Stanisławowi Lewczukowi, który po 16 latach posługi kapłańskiej odszedł na zasłużoną emeryturę.   W przemówieniu skierowanym do księdza proboszcza pani dyrektor Bożena Stępniewska – Szewczak zawarła słowa wdzięczności za wsparcie w pracy pedagogicznej, rozumienie problemów, życzliwość i długoletnią  opiekę. Młodzież swą wdzięczność    i sympatię wyraziła w życzeniach i inscenizacji „Schowaj mnie”. Na zakończenie wszyscy odśpiewali „Barkę”. Kolejne pożegnania miły miejsce w szkolnej hali sportowej. Po  9 latach wspólnych zmagań pożegnaliśmy klasę III gimnazjum, która przed rozstaniem przekazała sztandar młodszym kolegom i złożyła honorową przysięgę. Po 6 latach owocnej współpracy uwieńczonej wysokim poziomem wyników ze sprawdzianu przejęto klasę VI do dalszego etapu edukacji w gimnazjum. Miłym akcentem uroczystości końcowo rocznych jest coroczna  prezentacja uczniów wyróżniających się w nauce i innych formach aktywności. Ta część, ku uciesze  wyróżnionych uczniów, nauczycieli i rodziców zajęła w tym roku najwięcej czasu. Smutnym akcentem uroczystości, związanym z kolejnym pożegnaniem, było odejście na zasłużony odpoczynek pani woźnej Krystyny Chudzik, znanej wszystkim w szkole i okolicy  pani Krysi. Ciepłe słowa pani dyrektor, ogromny aplauz, łzy wzruszenia i gromkie „sto lat” wyśpiewane przez rzeszę zebranych w hali osób, to symbole świadczące o wielkiej sympatii i wdzięczności wyrażonej pani woźnej za wyjątkowo życzliwe traktowanie  uczniów oraz dobrą współpracę. Na zawsze pozostaną w pamięci wspaniałe pierożki i inne łakocie przygotowywane z ogromnym zaangażowaniem przez panią Krysię przed radami pedagogicznymi. Gimnazjaliści i młodsi uczniowie na pewno nie zapomną sytych kanapeczek, zupek i kisieli sporządzanych błyskawicznie podczas przerw przez panią woźną. Zwieńczeniem uroczystości kończących rok szkolny był występ absolwentów, którzy  w słowach wierszy i piosenek wyrazili swą wdzięczność za długoletni trud edukacji   i wychowania. Jesteśmy przekonani, że  los okaże się dla nich łaskawy, Życzymy, by spełniły się ich plany i zamierzenia. Niech z rozrzewnieniem i sympatią wspominają sielskie lata spędzone w naszym rodzinnym, szkolnym stadle. Miłych, zdrowych i rozsądnych wakacji.  Do zobaczenia na finiszu kolejnego roku 2015/16 !

 

Zakończenie roku szkolnego

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU PROBOSZCZOWI W TUCHOWICZU PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ

Podczas Eucharystii kończącej rok szkolny, Dyrekcja Szkoły wraz z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami podziękowała proboszczowi ks. Stanisławowi Lewczukowi za 16-letnią posługę kapłańską w parafii Tuchowicz i Zespole Szkół.

Słowa wdzięczności zawarła p. Dyrektor w przemówieniu:

Czcigodny Księże Proboszczu!

Przez wiele lat istnienia naszej szkoły, odczuwaliśmy, Księże, Twoje wsparcie dla naszego trudu, zrozumienie dla naszych problemów, doświadczyliśmy wielkiej życzliwości i opieki.

Nasza krótka historia, bo zaledwie 16 letnia, jest nierozerwalnie związana z Twoją posługą duszpasterską. Ponad 90 % obecnych tutaj uczniów z Twoich rąk przyjęło Sakrament Chrztu Św. ,zaś 100 % uczniów Sakrament pierwszej komunii Św. ,Był czas gdy byłeś jednym z nas, prowadząc lekcje religii w szkole., a kiedy weszliśmy do nowego budynku, poświęciłeś krzyż, który wisi na honorowym miejscu w naszej placówce, przypominając nam, kim naprawdę jesteśmy. Przez wszystkie lata wspólną modlitwą rozpoczynaliśmy i kończyliśmy każdy kolejny rok szkolny. Bez Twojej, Księże obecności nie odbyła się żadna ważna uroczystość. Wspólnie obchodziliśmy święta narodowe. Razem przeżywaliśmy smutek po śmierci Jana Pawła II.

Młodzież swą wdzięczność i sympatię wtraziła w życzeniach i inscenizacji ‘Schowaj mnie”.

Na zakończenie uczniowie i pozostali uczestnicy Mszy Św. odśpiewali „Barkę” z akompaniamentem uzdolnionej uczennicy.

Galeria mediów

Konkurs ortograficzny

Kłopoty z ortografią?- Ich to nie dotyczy!

 

„Dużo rzeczy Tom potrafi,
Ale nie zna ortografii,
Więc się z każdym biedzi słówkiem,
Z trwogą patrzy na stalówkę.
Drży przed "książką", "chatą", "grzmotem",
Bo co będzie, jeśli potem
Pan na lekcji znowu powie:
- Tomku, błędy w każdym słowie!

Pewnie! Łatwo mówić panu:
- Tomku, wreszcie się zastanów!
A choć Tom ma dobre chęci,
Zawsze w piśmie coś pokręci.”   

W. Grodzieńska

 

Mistrzów ortografii  nie gnębią problemy Toma i nic ich  nie jest w stanie  zaskoczyć. Radzą sobie z każdym, nawet  trudnym tekstem dyktanda. Tak było i tym razem podczas Gminnego Konkursu Ortograficznego p.t. „Z ortografią za pan brat”, który odbył się w naszej szkole 03 maja pod kierunkiem  nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z sześciu szkół Gminy Stanin. Wśród zwycięzców konkursu:

  • I miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej we Zastawiu - Natalia Kachniarz
  • II miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół w Tuchowiczu -  Milena Pilska
  • III miejsce zajęła  uczennica Zespołu Szkół w Staninie- Karolina Pawlak

Laureatki otrzymały nagrody książkowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy obdarowani zostali dyplomami. Wszystkim śmiałkom, którzy podjęli pojedynek z zawiłościami polskiej pisowni gratulujemy cennej umiejętności, jaką jest znajomość rodzimej, trudnej ortografii i interpunkcji. Zapraszamy do nas za rok.

Festiwal Nauki w Dniu Dziecka

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła z klasą”.01.czerwca w Dniu Dziecka odbył się Festiwal Nauki, który był podsumowaniem realizacji działań tego programu. Funkcję koordynatora programu pełniła P. A. Komorek, nauczycielami biorącymi udział byli: P. Dyrektor P. B. Kopeć P. M. Lendzion i P. M. Ciołek wraz z podopiecznymi  klasami. W ramach programu realizowano różne ścieżki tematyczne. W pierwszym semestrze opracowano KODEKS 2.0. Ścieżka ta polegała na wspólnym wypracowaniu zasad i dobrych praktyk korzystania z nowych technologii w uczeniu się  i nauczaniu. Zajęcia prowadzone były metodą klasowych dyskusji na temat zasad wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w naszej szkole i debaty szkolnej. W wyniku ostatniego wydarzenia powstał projekt Kodeksu zatwierdzony przez wszystkie organy w szkole. Nauczyciele odpowiedzialni za  realizację programu przeprowadzili wiele działań zaakceptowanych przez moderatorów w Warszawie. Hasło tegorocznej edycji brzmi „ Czytamy i odkrywamy”Ważnym, szkolnym wydarzeniem realizującym powyższe hasło, była” Wieczornica papieska”, podczas, której nauczyciele czytali wiersze. Niezapomniane dla młodszych i starszych widzów były  „Baśniowe  jasełka”, które powstały  po spotkaniach najmłodszych uczniów z baśniami czytanymi przez P. Dyrektor. W ostatnim czasie, popularyzacji czytelnictwa, szeroko rozumianej współpracy   z biblioteką sprzyjała zorganizowana w naszej szkole akcja „Noc bibliotek” Wiele nowych, odkrywczych zjawisk dokonali uczniowie naszej szkoły, biorąc udział w pokazach fizycznych na UMCS-ie. Realizując hasło edycji programu, wszystkie klasy uczestniczyły w odbiorze sztuk teatralnych - II cz. „Dziadów” i ” Pan Twardowski”, zaproponowanych przez Teatr Współczesny z Krakowa. W ramach programu „Szkoła z klasą” klasa II gimnazjum realizowała zadanie TIK „Poznajemy słynnych matematyków”. Uczniowie przygotowali i przedstawili prezentacje o życiu i twórczości: Pitagorasa, Archimedesa i Talesa. Klasa II realizowała także projekt  edukacyjny „ Energia dziewcząt”, który zaprezentowała na dzisiejszym spotkaniu. Kasa III gimnazjum przeprowadziła zajęcia” odwróconej lekcji” z techniki, dotyczące  budowy  i funkcjonowania silnika oraz zajęcia o prawach autorskich. Przedstawiciele klasy przybliżyli zebranym słuchaczom realizowaną na zajęciach tematykę. Pierwsze zadanie TIK, mające charakter „odwróconej lekcji”, zrealizowane przez klasę I dotyczyło problemów i konsekwencji  związanych  z nieprawidłowym odżywianiem się. Był to ważki we współczesnych czasach temat: „ Jak zdrowo i mądrze odżywiać się?”. Kontynuacją podjętych na zajęciach  działań  było upowszechnienie wypracowanych zagadnień żywieniowych wśród uczniów innych klas. Stosowną okolicznością do przeprowadzenia tego typu zajęć było zorganizowane podczas ferii zimowisko pt. „Zimowa przygoda”, podczas którego zaprezentowano stosowne wytwory. Kolejne zadanie, wykorzystujące metodę „odwróconej lekcji” zrealizowano w klasie I na zajęciach geografii. Temat  dotyczył rzeźbotwórczej  działalności wody  w przyrodzie. Odkryliśmy, że woda jest wspaniałym i największym rzeźbiarzem kształtującym powierzchnię Ziemi. Klasa VI w ramach programu  „Szkoła z klasą” przeprowadziła zajęcia o rozwijaniu sprawności fizycznej. Wytwory z zajęć oraz  ćwiczenia fizyczne poznali także uczestnicy ferii „ Zimowa przygoda” Kontynuacja tematyki sportowej trwa,  została zaprezentowana i upowszechniona w dniu dzisiejszym w toku ćwiczeń. Dzisiejsze festiwalowe spotkanie  naukowe wykorzystano do prezentacji działań projektu edukacyjnego „ Bez wody nie ma życia”, który zrealizowali uczniowie klasy VI  pod opieką P. B. Kopeć. Po prezentacji teoretycznej i ćwiczeniowej z udziałem każdej z klas, odbyła  się degustacja zdrowej żywności przygotowanej przez klasowe zespoły robocze, którą uczestnicy popijali  zdrową wodą, reklamowaną przez realizatorów projektu edukacyjnego „ Bez wody nie ma życia”. Po degustacji, zainteresowani uczniowie mogli  podchodzić do poszczególnych stanowisk, by od ekspertów pozyskać informacje na interesujący ich temat. Mieli możliwość, by samodzielnie poczytać zaprezentowane na plakatach treści. Niespodzianką z okazji Dnia Dziecka były lody oraz smakowite i zdrowe potrawy przygotowane przez uczniów realizujących zadania programu „Szkoła  z klasą”. Uważamy, że swe dokonania przedstawiliśmy dużym zaangażowaniem i klasą. Atrakcją dnia był ekscytujący, zacięty mecz piłki siatkowej nauczyciele – uczniowie. Tak naukowo, zdrowo i  sportowo minął w naszej szkole pierwszy czerwca.

Zdjęcia

 

FARMA  ILUZJI

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klas I-III odwiedzili 26 i 29  maja Farmę Iluzji  w Mościskach. Pojechali tam, tworząc dwie grupy wycieczkowe. Farma Iluzji to park   nauki i rozrywki, to nierozerwalny związek przyrody z nowoczesną techniką, gdzie ciekawe zjawiska optyczne oszukują ludzkie zmysły. Jest tu wiele atrakcji tworzonych w oparciu o wykorzystanie zjawisk pozornie sprzecznych z prawami fizyki  Można tu przeżyć przygodę na granicy magii i rzeczywistości, obcując z nieskazitelną przyrodą i czystym powietrzem. Takich niezapomnianych wrażeń doświadczyli nasi wycieczkowicze, którzy będąc na Farmie Iluzji poszukiwali przygód w Wiklinowym Labiryncie, odbyli spacer w Lasku Doświadczeń i po Ścieżce Złudzeń, przeżyli przygodę w Zakręconym Domku. Nie lada atrakcją było zwiedzanie Chaty Tajemnic,  Muzeum Iluzji oraz wizyta w mini – ZOO z unikatowa Zagrodą  Króliczków. Wielu przeżyć dostarczyła naszym milusińskim wizyta w Meblach Olbrzyma i Lustrzanym Labiryncie. Ogrom atrakcji sprawił, że nikt się nie nudził. Wycieczka ta to fantastyczny prezent z okazji Dnia Dziecka, którą najmłodszym zapewnili rodzice i wychowawcy.

zdjęcia i video

 

Dzień Matki

„Matka – to najpiękniejsze słowo świata, najcudowniejszy w życiu skarb”. To stare i znane przesłanie ze wzruszeniem przekazali swym mamom nasi milusińscy z klas I-III na uroczystym Dniu Matki, który odbył się w niedzielne popołudnie 24 maja. Wychowawcy i nauczyciele najmłodszych klas zadbali o wspaniałą oprawę tego wyjątkowo słodkiego święta. Na uroczystość przybyła liczna grupa mam, z dumą i uwagą wsłuchująca się w słowa wierszy i piosenek swych dzieci, które wyrażały z dziecięcą szczerością swą miłość, przywiązanie i bezgraniczną wdzięczność za trudy wychowawcze za matczyne serce. W oczach wielu mam pojawiły się łzy wzruszenia i duma ze swych utalentowanych pociech. Własnoręcznie wykonane przez dzieci koszyczki z kwiatami były dopełnieniem serdeczności i wzruszeń - wyrazem miłości i podziękowania. Uczniowie klas I –III udowodnili, że wiele potrafią, swobodnie prezentując na scenie swe umiejętności wokalno - recytatorskie i plastyczne. Panie z dumą patrzyły na swych podopiecznych w przekonaniu, że trud przygotowań i wszelkich zabiegów dla przeżycia takich chwil, jest bardzo cenny.

Biwak

W piątkowy wieczór z 22 na 23 maja 44 osobowa grupa uczniów klas IV – VI wraz ze swymi wychowawcami i opiekunami przybyła na oczekiwaną przez wszystkich atrakcję sezonu. Był nią majowy 10 - godzinny biwak. Wyjątkową frajdą dla każdego uczestnika było noclegowanie w niecodziennych, szkolnych warunkach. Biwak rozpoczął się -na poważnie „Nocą bibliotek”. Pani Bibliotekarka i Pani Dyrektor kształtowały w uczniach potrzebę kontaktu ze słowem pisanym. Czytając fragmenty prozy młodzieżowej, zachęcały do sięgania po literaturę, która rozwija słownictwo, wyobraźnię, empatię, pozwala zapomnieć o kłopotach dnia codziennego. Wiele pozytywnych emocji dostarczyły konkursy literackie – frazeologiczny i konkurs przysłów, do których przystąpiło wielu śmiałków, zdradzając swoje talenty i wiedzę. Laureatką obu konkursów została uczennica klasy VI – Paulina Matyjaszek. Kolejne miejsca zajęły – Gosia Piskorek z kl. VI i Julka Orzeł z kl. V. Kolejny etap biwaku miał niezwykle dynamiczny przebieg. Rozgrywał się na sali gimnastycznej. Tu się dopiero działo. Emocje sięgały zenitu. Chłopcy z klasy VI walczyli niczym lwy, byli nie do pokonania w piłce ręcznej i nożnej. Dziewczynki dały do wiwatu chłopcom, zwyciężając/ o ironio/ w przeciąganiu liny. Kiedy wybiła północ, blask ogniska rozjaśnił zmęczone od różnorodnych konkurencji twarze biwakowiczów. Smakowite, pieczone kiełbaski pochłaniali wszyscy z wilczym apetytem. Po sytym posiłku wybrano biwakową  miss i mistera i dalej rywalizowano „na wesoło” do  2 w nocy. Zaplanowane spanie i odpoczynek, nie powiódł się. Nikt nie zmrużył oka. Wszak grzechem byłoby spać w tak miłym towarzystwie.  Zadowoleni uczniowie rozstali się z żalem w przekonaniu, że szkoła jest wspaniałym miejscem na naukę, odpoczynek, przyjemną i zdrową zabawę. Niech żałują ci, którzy nie byli obecni!!!


Zdjęcia

„I ty możesz zostać aktorem”

W poniedziałek 25 maja odbyło się spotkanie z Panią Ewą Jęrusik- znaną epizodystką
filmową, która reprezentując branżę artystyczną, przedstawiła uczniom ciekawe i nieznane

informacje związane ze swą dodatkową profesją jaką jest asystowanie na planach
filmowych. Pani Ewa stwierdziła, że rola epizodystki, to zajęcie dla cierpliwych, gdyż
na planach spędza się dużo czasu w oczekiwaniu na ujęcie i pracę z kamerą. Zapewniała,
że mimo trudów i uciążliwości, jest to wielka przygoda, dająca możliwość obcowania
z ciekawymi, znanymi z pierwszych stron gazet osobowościami filmowymi i teatralnymi.
W swym wystąpieniu nasz gość przekazał wiele cennych informacji o kulisach
powstawania
filmów i teledysków oraz o blaskach i cieniach trudnej profesji, jaką jest aktorstwo. Pani Ewa
zachęcała uczniów do podejmowania wyzwań, rozwijania swych artystycznych zdolności,
gdyż każdy talent ma szansę zaistnieć w malowniczym świecie tak zwanego- show biznesu.
Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze, uczniowie nawiązali z gościem bliski kontakt.
Wielu z nich pozyskało pamiątkowe autografy i odpowiedzi na interesujące ich tematy.
Za organizację spotkania z reprezentantką rzadkiej w naszych warunkach profesji składamy
podziękowania Pani Elżbiecie Pucyk.

zdjęcia
Przed Światowymi Dniami Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie od 25 do 31 lipca 2016. Wcześniej, bo od
20 do 25 lipca potrwa pierwsza ich część, czyli „Dni w Diecezjach”. Diecezja siedlecka od
kilku miesięcy przygotowuje się do tego wydarzenia. Przekazaniu tych i innych ważnych
informacji posłużyło spotkanie starszych uczniów naszej szkoły w dniu 25 maja
z ks. Pawłem Bieleckim – łukowskim koordynatorem ŚDM, który z inicjatywy Pani Urszuli
Domańskiej przybył do nas wraz z grupą współpracującej z nim młodzieży. Goście
poinformowali, że diecezję siedlecką w lipcu przyszłego roku w drodze na Światowe Dni
Młodzieży Kraków 2016, może odwiedzić nawet kilka tysięcy osób.

 To kilkudniowe spotkanie ludzi z różnych zakątków świata przybrało nazwę „Jerycho”. Zagraniczni goście 
będą poznawać nasz region i jego dziedzictwo kulturowe. Młodzież uczestnicząca
w spotkaniu miała okazję poznać film przedstawiający urokliwe zakątki diecezji siedleckiej,
bogatej we wspaniałe obiekty sakralne, przeszłość historyczną, ciekawe miejsca przyrodnicze
i wspaniałe dziedzictwo, gdzie przenikają się kultury, tradycje i wyznania. Światowe Dni
Młodzieży to wydarzenie, które posłuży integracji w atmosferze modlitwy i wesołej,
roztańczonej, rozśpiewanej zabawy. Namiastkę tej zabawy przedstawili młodzi, utalentowani
muzycznie i wokalnie goście. Nasza młodzież poznała hymn” Jerycho” i hymn ”Jedno”,
otrzymała także propozycje aktywnego udziału w przygotowaniach do ŚDM. Wielu uczniów
naszej szkoły zainteresowało się przedsięwzięciem i zgłosiło swoje uczestnictwo w spotkaniu
młodzieży 30 maja w Woli Gułowskiej.


zdjecia

 

Młodzi w teatrze

13 maja uczniowie klas IV- VI i I-III gimnazjum, realizując podstawę programową z języka
polskiego, uczestniczyli w spektaklach teatralnych. Młodsza grupa poznała barwną postać
Pana Twardowskiego, starsza uczestniczyła w interpretacji II części „Dziadów„ Adama
Mickiewicza. Artyści Teatru Współczesnego z Krakowa zaprezentowali spektakle na scenie
auli Liceum Ogólnokształcącego im T. Kościuszki w Łukowie. W obydwu sztukach
wykorzystano profesjonalną scenografię, efekty dźwiękowe, zadbano o kostiumy
charakterystyczne dla prezentowanej epoki. Wysoki poziom gry aktorskiej, niepowtarzalna
atmosfera, dzięki zastosowanym technikom scenicznym, bardzo wciągnęła młodą widownię.
Spektakl o legendarnym czarnoksiężniku Panu Twardowskim, z dużą dawką humoru, pokazał
potyczki głównego bohatera z diabłem. Perypetie sławnego uczonego, który dla sławy,
poklasku i tajemnej wiedzy, zaprzedał swą duszę, rozwiązuje Bóg. Fenomen
mickiewiczowskich Dziadów z powodzeniem, dotarł do młodego widza, wciągając go w świat
fantazji i wyobraźni poety. Fabuła dzieła zawierająca hierarchię, gwarantującą szczęście
wieczne i spełnienie człowieczeństwa, przekonuje młodego odbiorcę, jak ważna jest: miłość,
umiejętność odwzajemniania uczuć, współczucie, miłosierdzie i cierpienie. Uczestnictwo
w spektaklach to kontakt młodego widza z prawdziwą sztuką, to wydarzenie mające
czytelnie przedstawione - przesłanie wychowawcze.

Galeria

 „Muzyka uczy, bawi, wychowuje, rozwija…”

W ramach realizacji powyższych celów 04 maja 2015r. odbył się w naszej szkole niecodzienny występ „Objazdowej filharmonii”. Występujący w programie muzyk, wykorzystał trąbkę, pianino i gitarę, wprowadzając uczniów i przedszkolaków w świat muzyki. Artysta przedstawił możliwości dźwiękowe instrumentów, wykonał utwory z muzyką poważną, filmową  oraz  muzyką z popularnych bajek. Widzowie  czynnie uczestniczyli w występie. Odgadywali zagadki muzyczne, brali udział w zabawie rytmiczno – ruchowej. Gimnazjaliści w rytm muzyki odegrali humorystyczne scenki rodzajowe zakończone pojedynkiem o względy pięknej księżniczki. Występ zapewnił uczniom wielu pozytywnych wrażeń.  Był formą odprężenia psychicznego, dostarczył radości, wzbogacił widzów w nowe doświadczenia muzyczne, sprawdził wiedzę muzyczną. Zastosowanie różnych form aktywności podczas prezentacji zapobiegło zniecierpliwieniu, zaspokoiłou najmłodszych potrzebę ruchu. Uczestnicy występu  przekonali się, że muzyka może być tłem wierszy, bajek, filmów, można ją bez trudu  łączyć z prozą. Objazdowa filharmonia to kolejne spotkanie  z kulturą muzyczną- nieodzowną wartością w życiu każdego człowieka.

 

 

Konstytucja 3 Maja

„Bóg, Honor,Ojczyzna”- taki tytuł posiadał scenariusz apelu z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 Maja, który odbył się w szkole 30. 04. 2015r.Występ pod kierunkiem nauczyciela historii P. Anny Sowy przygotowali uczniowie klasy I gimnazjum. Apel przypomniał uczniom genezę i rolę tego ważnego w dziejach naszej ojczyzny wydarzenia historycznego. Konstytucja 3 Maja z 1791r. była znamienną modernizacją w zakresie funkcjonowania naszego poniewieranego w bieżącym czasie kraju. Myślą przewodnią, scenariusza o znamiennym tytule „Bóg, Honor,Ojczyzna” było podkreślenie znaczenia wolności narodu oraz przypomnienie młodemu pokoleniu konstytucyjnego obowiązku wierności, troskio dobro wspólne, przestrzeganie prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz obrona ojczyzny. Historyczne fakty, wiersze, okolicznościowe piosenki, dekoracje, odświętne stroje wykonawców były uroczystą lekcją historii o doniosłym znaczeniu wychowawczym.

zdjęcia

 

 

Orkiestra Dni Naszych

30.04.2015 r. w sali gimnastycznej miał miejsce nowy koncert  Orkiestry Dni Naszychz udziałem znanych i lubianych bohaterów: Kubusia, Jurka – Ogórka i Pirata. Kubuś,ku zaskoczeniu ogółu, postanowiłpodjąć szokującą decyzję: nie będzie chodził do szkoły, bo jego zdaniem szkoła jest nudna i mało przydatna. Rozwój wydarzeń zawarty w przedstawieniupokazuje, jak nieuzasadniony bunt Kubusia weryfikuje samo życie. Wydarzenie muzyczne zaproponowane przez dobrze znanych szkolnej braci muzyków, było fajną zabawą muzyczno – ruchową z aktywnym udziałem wszystkich widzów, którzy bardzo żywo reagowali na dźwięki i zabawne słowa piosenek. Koncert był smacznym pokarmem dla duszy, cenną lekcją muzyki, posiadającą walory wychowawcze. Sala rozgrzana do czerwoności drgała  od głośnej muzyki. Decybeli dodawały gromkie wtóry rozbawianej publiki. Orkiestra Dni Naszych to dobry sposób na znużenie i stres, szczególnie dla młodszej widowni.

 

zdjęcia

 

„Znajdź sposób na siebie…..”

W środę 28.04.2015r. odbył się w szkole koncert zespołu Full Power Spirit, który przedstawił bardzo wartościowy pod względem wychowawczym i profilaktycznym program „ Znajdź sposób na siebie” Jego scenariusz zawierał elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz treści sprzyjające realizacji przesłania- Stop Przemocy. Atrakcją programu był pokaz beat-boxu - gry na instrumentach perkusyjnych wykonywanej za pomocą ust oraz pokaz break-dance. Przekaz treści był bardzo dynamiczny, aktywizował wszystkich uczestników, stwarzał młodzieży możliwość udziału w konkursach, zachęcał do aktywnego przeżywania młodości w oparciu o dekalog i wartości ewangelizacyjne, wskazywał drogi  do miłości, szacunku i akceptacji. Podkreślał znaczenie dobrze pojętej wolności. Słowo mówione, śpiewane w języku hip-hopowej kultury, poparte wizualizacją, dociera do młodych ludzi. Jest bardzo dobrym zrozumiałym nośnikiem trudnych i wymagających treści.  Program  „Znajdź sposób na siebie” to wartościowe  i zajmujące wydarzenie  bardzo dobrze oceniane przez młodzież i dorosłych.                     

 

 

 

Galeria

 Wybierz sobie Prezydenta


27.04.2015 r. odbyły się w naszej szkole prawybory na Prezydenta RP, zorganizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami przez Samorząd Uczniowski. W prawyborach wzięli udział  uczniowie klas IV-VI  i gimnazjum. Przystąpiliśmy do uczestnictwa w głosowaniu w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”. Wydarzenie to stało  się swoistą lekcją wiedzy o społeczeństwie, zaś młodzi wyborcy weszli w rolę pełnoprawnych obywateli. Lokal wyborczy urządzono na holu głównym szkoły. Komisja Wyborcza czuwała nad przebiegiem głosowania, wydawała karty  do głosowania z alfabetycznym zapisem kandydatów, potwierdzone własnoręcznym podpisem młodych wyborców. Dokonała także  liczenia głosów. Przed głosowaniem uczniowie zostali poinformowani o poprawności zaznaczania nazwiska na liście kandydatów, by ich głos był ważny. Nasze prawybory są sprawdzianem  świadomości obywatelskiej oraz pewnego rodzaju sondażem, pokazującym preferencje wyborcze młodej grupy wiekowej. Kandydaci na prezydenta RP uzyskali następującą liczbę głosów:

Braun Grzegorz Michał: 2
Duda Andrzej Sebastian: 66
Jarubas Adam Sebastian: 2
Komorowski Bronisław Maria: 9
Korwin-Mikke Janusz Ryszard: 15
Kowalski Marian Janusz: 0
Kukiz Paweł Piotr: 3
Ogórek Magdalena Agnieszka: 7
Palikot Janusz Marian: 1 
Tanajno Paweł Jan: 0
Wilk Jacek: 2

 

Wybory

Praca i pozytywne myślenie – to gwarancja sukcesu!

21 kwietnia, punktualnie o godzinie 9:00 dziewiętnastoosobowa grupa trzecioklasistów
przystąpiła wraz z liczną rzeszą swych rówieśników do egzaminu gimnazjalnego. Przed
uczniami trzy ciężkie dni zmagań, stresu, nadwyrężania szarych komórek. Duża część pracy
już poza nimi. Dziś rozwiązywali zadania z zakresu historii, WOS-u i języka polskiego.
Zadania oparte były na analizie i interpretacji informacji zawartych na mapkach, wykresach
oraz znajomości podstawowych faktów z historii Polski i historii powszechnej. Egzamin
w części humanistycznej sprawdzał wiele umiejętności, w tym znajomość lektur oraz
umiejętność redagowania pisemnej wypowiedzi. Tym razem było to - opowiadanie. Jutro
uczniowie staną w szranki z przedmiotami matematyczno- przyrodniczymi i z królową nauk –
matematyką, wykazując się umiejętnościami w zakresie analizy problemów i prezentacji
matematycznych argumentów. Dla tęgich głów – to fraszka!!!W czwartek trzecioklasiści
zmagać się będą z językami obcymi nowożytnymi na poziomie podstawowym
i rozszerzonym. Większość przystąpi do egzaminu z języka angielskiego, pozostali
rozwiązywać będą zadania z języka rosyjskiego. Test z języków obcych na poziomie
rozszerzonym jest obowiązkowy dla tych uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę
języka rozpoczętą w szkole podstawowej. W naszych warunkach dotyczy to obydwu
języków. Na wyniki z egzaminów poczekamy do czerwca. Będzie dobrze. Życzymy
sukcesów wszystkim zestresowanym uczniom, odpowiedzialnym za wieloletnią edukację
nauczycielom i zatroskanym rodzicom. Praca i pozytywne myślenie- to gwarancja sukcesu!

U nas wyrastają nie tylko prawdziwi kibice…

W dniu 8 kwietnia 2015 roku ponad 40 osobowa  grupa miłośników piłki nożnej z trzech ościennych szkół Gminy Stanin udała się na stadion PEPSI ARENA w Warszawie, by wziąć udział w Półfinałach Pucharu Polski  i kibicować w meczu Legii Warszawa z drużyną Podbeskidzie Bielsko - Biała. Mecz ten był poważną rywalizacją dwóch znaczących na arenie piłkarskiej drużyn o awans do finału. Zwycięstwo w finale  wynikiem 2:0 uzyskała drużyna stołecznej Legii Warszawa. Wynik ten zapewnił reprezentacji  udział w finale, który rozegrany będzie 02 maja na Stadionie Narodowym. Wyjazd na mecz stworzył uczniom możliwość integracji, poznania czołowych piłkarzy, był okazją do obserwacji przebiegu dynamicznych zmagań, z zachowaniem reguł i zasad w futbolu  stojącym, w tym przypadku na dość wysokim poziomie. Uczestnictwo na tego typu imprezach sportowych zapewnia miłośnikom futbolu ogromną dawkę adrenaliny, którą należy zdrowo i kulturalnie spożytkować, tak jak potrafią to nasi uczniowie. Obserwując naszą młodzież, jesteśmy przekonani, że u nas wyrastają nie tylko prawdziwi kibice, ale  także  młode talenty piłkarskie, kandydaci do reprezentacyjnych drużyn piłkarskich. 

Mecz

Gimnazjaliści z Tuchowicza i Stanina w Siedlcach…

W dniu 23 marca klasa pierwsza gimnazjum w Tuchowiczu wraz ze swymi rówieśnikami ze szkoły w Staninie odbyła wycieczkę do Siedlec. Głównym celem wycieczki była wizyta w kinie, dwugodzinny pobyt na nowoczesnej pływalni i w miejscowej galerii. Organizatorem wycieczki była P. Joanna Smyk - wychowawczyni klasy I gimnazjum ze Stanina przy współpracy z katechetką - P. Urszulą Domańską. Wyjazd do Siedlec dostarczył uczestnikom wielu miłych wrażeń i należy do bardzo udanych wydarzeń z udziałem młodzieży gimnazjalnej. Niezapomniane chwile przeżyli uczniowie podczas pobytu na basenie. Mieli tu wiele czasu, by zgłębić tajniki w zakresie pływania, zadbać o tężyznę i sprawność fizyczną, poprawić samopoczucie i odstresować się. Następnym miejscem na przyjemne spędzenie czasu była wizyta w galerii handlowej, w której także mieści się kino. Galeria – to raj dla dziewcząt. Czuły się tu, jak przysłowiowe ryby w wodzie. Chłopcy zaś, po wytężonych harcach na basenie ładowali akumulatory, oblegając galeryjne bary. Pobyt w galerii, to okazja, by podpatrzeć obowiązujące trendy w młodzieżowej modzie, zjeść pyszne lody lub
inne smakołyki. Nikt się tu nie nudził. W klikuosobowych grupkach miło upłynął czas. Poważniejszym punktem wycieczki była wizyta w kinie na filmie pt. „Bóg nie umarł” Fabuła
filmu przedstawia zmagania głównego bohatera- chrześcijanina, stającego w obranie własnej
wiary. Film ten, jak twierdzą uczniowie umocnił ich wiarę i wniósł w ich życie wiele cennych wartości. Wspólna wyprawa do Siedlec była także super okazją do nawiązania bliższych relacji interpersonalnych między uczniami z ościennych szkół. Zadowoleni, pełni pozytywnych wrażeń uczestnicy wycieczki, oczekują na kolejną integracyjną wyprawę.

Zwiastuny wiosny

W czasie, kiedy nikt jeszcze nie śnił o wiośnie, uczniowie klas I – III przystąpili do konkursu plastycznego pod hasłem „Zwiastuny wiosny”. Dzieci w swych działaniach zdecydowanie wyprzedziły wiosnę. Ich piękne, kolorowe prace wykonane z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, pełne są bocianów, pierwiosnków, bazi, krokusów, pól z oziminą. Najciekawsze prace zdobią szkolny korytarz i w smutne marcowe dni napawają wiosennym optymizmem  i  radością. Ilość wyróżnionych 23 marca prac przekonuje, że wśród najmłodszych jest wiele talentów plastycznych. Należą do nich, uzyskawszy:

 I miejsce:

Filip Mościcki- kl. I b

Aleksandra Czupryna- kl. I b

Gabriela Goławska – kl. II

Maja Michalska – kl. I b

II miejsce:

Kacper Gryczka – kl. II

Amelia Redzik-  kl. II

Agata Lendzion- kl. I a

Szymon Mućka – kl. II

III miejsce:

Monika Gajda – kl. II

Szymon Komorek – kl. I b

Patryk Michalak – kl. III

Siwicki Piotr – kl. III

Laureaci konkursu zostali publicznie wyróżnieni, otrzymali dyplomy i słodycze. Ciepło dziękujemy im za plastyczne zwiastuny wiosny, czekamy na przylot sympatycznych bocianów, kolorowe ogródki i prawdziwą wiosnę. Zwycięzcom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs

 Pisanki  z muzeum …

Muzeum Regionalne w Łukowie prowadzi działalność oświatową, której celem jest utrwalanie tradycji w toku różnorodnych zajęć edukacyjnych, wystaw, konkursów tematycznych, konferencji popularno-naukowych. W tym zakresie współpracuje ze szkołami na terenie miasta i powiatu. W dniu 24 marca uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach wielkanocnych. Podczas 45 minutowych zajęć grupowych uczniowie poznali tradycje wielkanocne związane ze zdobieniem pisanek. Jedną z nich posługiwali się podczas warsztatów. Do wykonania pisanek zastosowali techniką batikową, do której  użyli wosku oraz naturalnych barwników. Po zajmującej pracy plastycznej dzieci podziwiały wystawę „ W domu i zagrodzie”. Wystawa ta gromadzi zbiory w postaci narzędzi rolniczych, dywanów, tkanin, wycinanek ludowych, rzeźby ludowej malarstwa,  ceramiki   i innych eksponatów. Pobyt w muzeum to dla najmłodszych wartościowa lekcja plastyki  i historii sprzyjającej poznawaniu kultury  i sztuki  regionu.

Muzeum

,,Młodzieńcy bez wahania wyciągnęli oręż i przegnali ohydnego olbrzyma, który czmychnął jak najszybszy…”

Te i inne zawiłości ortograficzne są nieobce uczennicy kl. VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół
w Tuchowiczu – Małgorzacie Piskorek, która została laureatką Wojewódzkiego Konkursu  Ortograficznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym  2015/16. Takim tytułem może się poszczycić tylko dwoje uczniów z powiatu łukowskiego. Laureatkę do konkursu przygotowywała
B. Stępniewska- Szewczak- nauczycielka jęz. polskiego.

Małgosiu!

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHOWICZU

z dnia 02.03.2015 r.  dotyczący rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2015/16

dostępny w zakładce "nabór do przedszkola" 

Powitanie wiosny

Żegnaj zimo, witaj wiosno!!

Było to w  piątek 20 marca. Słońce intensywnie świeciło, powietrze było rześkie, jak przystało na  finał zimy. Wokół szkoły panowała martwa cisza, przerywana warkotem przejeżdżających na okoliczne pola ciągników - wszak dla rolników, rozpoczął się czas wzmożonych prac polowych. Ten błogi, wiejski klimat urozmaiciła wrzawa licznej grupy naszych milusińskich z klas I –III. Przed szkołą utworzyli  oni barwny pochód. Pod opieką swych wychowawczyń przemaszerowali wzdłuż murów szkoły, wzniecając wielkie zainteresowanie starszych kolegów. Ich słomiane kukły przypomniały wszystkim  o pożegnaniu zimy i pierwszym dniu wiosny. Pamiętając o środowisku, uczniowie dotarli na pole, gdzie dokonali spalenia Marzanny. Była to tradycja od lat utrwalana w naszej szkole. Mimo, że w tym roku zima była bardzo łaskawa, czekamy na prawdziwą, słoneczną, ciepłą i kolorową wiosnę. 

 

 

„Z kobietami wielka bieda… ?„

Długoletnim świętem celebrowanym w naszej szkole jest marcowy Dzień Kobiet.  Pieczę nad uroczystością sprawują corocznie nasi Panowie – Jan Walo i Mariusz Ciołek. W tym roku do kabaretowego występu przygotowali uczniów z podopiecznych klas – IV i  VI. Na scenie podziwialiśmy pierwszą feministkę - Dobrawę, która potrafiła okiełznać i przysposobić na męża, dzikiego, nierozgarniętego Ścibora. Drugą, dowcipną postacią przedstawienia był osamotniony mężczyzna, zagubiony w prostych, domowych czynnościach, które po tygodniowej nieobecności żony, stały się „katuszami”. Kabaretowe, dowcipne ujęcie tematu wyzwoliło w widzach dużo pozytywnych emocji, było odzwierciedleniem słabości obu płci oraz potwierdziło przekonanie  o  konieczność współistnienia i współpracy w codziennym życiu kobiet i mężczyzn. Po obejrzeniu kabaretu, na pewno wszyscy potwierdzą, znane od pokoleń przysłowie: ”Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da”. Była to najtrafniejsza puenta wypływającą z przedstawionych historyjek. „Żywymi „Laurkami” przedstawienia były nasze utalentowane muzycznie uczennice kl.VI –Sylwia i Paulinka, które z kobiecym wdziękiem, uświadomiły, co znaczy „Być kobietą” oraz przekonały, że „Z  dziewczynami nigdy nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle? „Dalsza część święta odbywała się w klasach. Wszyscy chłopcy spisali się na medal. Dziewczęta z okazji święta otrzymały kwiaty, prezenty i życzenia. Żeńska część grona pedagogicznego otrzymała od swych kolegów pyszny tort.

Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie naszej szkoły wystawili swój premierowy występ podczas Gminnego Dnia Kobiet w Centrum Kultury w Tuchowiczu. Była to uroczystość środowiskowa dla kobiet z okolicznych miejscowości z udziałem władz gminnych. 

8 marca

Spotkanie z Kulturą

24 lutego wychowawczynie klasy I a i I b zapewniły swoim podopiecznym super atrakcję – wycieczkę do Siedlec. Wyjazd ten dostarczył milusińskim wielu pozytywnych  emocji   i wrażeń.

 Był wyjątkową okazją do obcowania z szeroko rozumianą  kulturą. Dzieci wizytowały Muzeum Regionalne, gdzie miały możliwość zwiedzenia ciekawych ekspozycji i obiektów z różnych dziedzin: sztuki, etnografii, historii, fotografii archiwalnej i archeologii. Zbiory sztuki to głównie malarstwo. Zbioryetnograficzne tutejszego muzeum dotyczą kultury ludowej Mazowsza i Lubelszczyzny. Po tej, dość poważnej części wycieczki pierwszoklasiści uczestniczyli w spektaklu „na żywo”  w Siedleckim Centrum Kultury i Sztuki. Podziwiali występ zespołu Caro - Dance w widowisku pt. „Kopciuszek”. Była to klasyczna, mądra opowieść  słowno - taneczna opracowana  na podstawie znanej dzieciom  baśni braci Grimm  i CH. Perraulta, o tym samym tytule. Po tej, dużej  dawce artystycznych wrażeń i emocji nadszedł czas na  uzupełnienie, a następnie  wyzwolenie własnej energii. Super miejscem do spełnienia tych czynności jest centrum zabaw dla dzieci – „Młynek”, który w swej ofercie posiada: ogromną przestrzenną salę, basen z piłeczkami, zjeżdżalnie tubowe, proste   i spiralne, trampolinę,  wystrzałowe armatki, pneumatyczną karuzelę, mini golfa piłkarzyki, automaty do gier i zabaw oraz bufet gastronomiczny z pyszną  pizzą i sokami. Wszystkie te atrakcje stały się udziałem naszych wycieczkowiczów, którzy radośni i weseli wrócili, miło i pożytecznie spędzając szary, lutowy poniedziałek. 

 

Foto z wycieczki

Walentynkowy wieczór

 

We wtorek 17 lutego 2015 roku odbyła się dyskoteka walentynkowa dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Przygotowania do zabawy rozpoczęły się w poniedziałkowy ranek. Uczennice klasy V pod czujnym okiem wychowawczyni wykonały skrzynkę na pocztę walentynkową.

 Nadawcy umieszczali w cennej skarbonce walentynkowe życzenia dla sympatycznych koleżanek i kolegów, a także nauczycieli. Na szkolnym korytarzu panowała, odmienna od codziennej - podniosła atmosfera tajemniczości. Wielu chętnych skorzystało z inicjatywy sprawienia adresatom miłych niespodzianek - wszak wszyscy oczekujemy na przyjazne gesty i słowa, tym bardziej w walentynkowy wieczór, który zakorzenił się na dobre w tradycji naszej szkoły.
 Na szkolną dyskotekę przybyli najwierniejsi miłośnicy tańca i dobrej zabawy i choć frekwencja, nie należała do najwyższych, wszyscy wspaniale się bawili. Muzykę i tańce urozmaicano licznymi konkursami. Wielu emocji uczestnikom dostarczyła walentynkowa poczta oraz konkurs na walentynkowego  mistera  i walentynkową miss. Uczestnicy zabawy otrzymali walentynkowe upominki, co stanowiło także miłą niespodziankę wieczoru, którą obok innych atrakcji zapewniły organizatorki dyskoteki p. Gryczka p. Sujka i p. Borowiec. Podczas trzy i pół godzinnej zabawy uczniowie bawili się pod czujnym okiem dyżurujących nauczycieli. Impreza dostarczyła społeczności szkolnej wiele radości i pozytywnych wrażeń. Była kolejnym wydarzeniem rozrywkowym kształtującym poprawne stosunki interpersonalne wśród uczniów oraz okazją do nawiązania bliższych relacji, więzi rówieśniczych i międzypokoleniowych.

 zdjęcia

FERIE w SZKOLE                 

W dniach 02-05.02.2015 roku w Zespole Szkół w Tuchowiczu, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowano zimowisko dla dzieci pod hasłem „Zimowa przygoda”.


Fundusze na realizację zadania pozyskano z GKRPA  w Staninie. Autobus na wyjazd do Siedlec zapewnił Wójt  Gminy- Pan Krzysztof Kazana. W czasie zimowiska uczniowie w liczbie 48 osób realizowali elementy programu „ Przemoc boli”. Oglądali filmy o tej tematyce, wykonywali plakaty promujące życie bez agresji fizycznej i psychicznej. Uczniowie Zespołu Szkół w Tuchowiczu przystąpili również do projektu „Szkoła z klasą 2.0” W ramach ferii realizowali zadania  dotyczące tego przedsięwzięcia – propagowanie zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, wykonując pod okiem wychowawców zdrowe surówki, koktajle czy pełne witamin sałatki owocowe. Efekty pracy zobaczcie sami. Pierwszy dzień minął pod hasłem „ Zdrowe i mądre życie”. Na realizację powyższego hasła złożyły się działania z zakresu zdrowego żywienia, kształtowania nienagannej sylwetki i sprawności fizycznej oraz cykl działań  dotyczący  kształtowania pozytywnych zachowań w agresywnym świecie. W zakresie tematyki dotyczącej zdrowego żywienia ekspertami byli uczniowie klasy I gimnazjum, którzy na bieżąco realizują program ”Szkoła z klasą”. Ich zadanie polegało na przedstawieniu licznie przybyłej na zajęcia grupie uczniów zasad zdrowego  żywienia, najczęstszych  błędów żywieniowych i wynikających z nich konsekwencji w postaci chorób cywilizacyjnych. Swoje wystąpienia oparli na prezentacji materiałów pozyskanych drogą TIK. Zaprezentowali także film własny filmik edukacyjny. Po teoretycznej części spotkania odbyła się część praktyczna. Zadaniem uczestników było wykonanie zdrowej, ciekawej pod względem wizualnym i smakowym  potrawy. Sporządzone menu zawierało koktajl, sałatkę owocową oraz sałatkę warzywną. Potrawy stanowiły pyszną i zdrową. „bombę witaminową” Po zbiorowej degustacji uczestnicy obejrzeli prezentację, dotyczącą kształtowania sprawności fizycznej, przygotowaną przez uczniów kl. VI, także zaangażowanych w realizację programu    „ Szkoła z klasą”. Dopełnieniem wiedzy teoretycznej było przedstawienie przez uczniów na sali gimnastycznej różnorodnych ćwiczeń fizycznych, kształtujących poszczególne partie mięśniowe oraz zaprezentowanie  popisowych figur akrobatycznych. Po wyczerpujących ćwiczeniach uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących zachowań asertywnych. Wiele radości sprawił uczestnikom udział w scenkach, prezentujących zachowania agresywne, uległe i asertywne. W ramach praktycznych działań profilaktycznych programu „Przemoc boli” uczniowie wykonali  i zaprezentowali przygotowane w postaci gazetki materiały dotyczące agresji, prześladowania oraz sposoby radzenia sobie z tymi niepożądanymi zjawiskami. Na zakończenie zajęć utalentowani plastycznie uczniowie wykonali ciekawe tematycznie plakaty, pozostali zaś wzięli udział w rozgrywkach sportowych. Program dnia był bardzo napięty. Ku zadowoleniu organizatorów i uczestników wszystkie zaplanowane cele zostały w pełni zrealizowane i nikt się nie nudził. Zdobyta wiedza i doświadczenia  na pewno przyniosą oczekiwany skutek. Bez wątpienia był to dzień, propagujący wśród młodzieży – zdrowe i mądre życie.

 

Drugiego dnia ferii młodzież z naszej szkoły miała okazję pohasać na lodowisku w Siedlcach. Jedni doskonalili technikę jazdy na łyżwach, inni stawiali na nich pierwsze kroki. Naszych uczniów zadziwiły nauczycielki ślizgające się na łyżwach w rytmie lecącej z głośników muzyki, zachęcające uczniów do podejmowania fizycznego wysiłku. Po męczącej jeździe uczniowie udali się do Muzeum Regionalnego w Siedlcach, gdzie mogli podziwiać wystawę „Od Adwentu do zapustów” i posłuchać niezwykle barwnych opowieści Pani Wandy Księżopolskiej dotyczących życia w dawnej wsi podlaskiej. Z przykrością stwierdzamy, że nasze dzieci, mieszkające na wsi, niewiele wiedzą i pamiętają z jej historii. Swoją wiedzę mogą zdobywać w muzeum po to, aby tradycja była żywa.

Trzeciego dnia nasi uczniowie udali się do ŁOK-u. Tam obejrzeli w naszym kinie w Łukowie film „Paddington” oraz uczestniczyli w warsztatach rzeźbiarskich własnoręcznie, wykonując „cudeńka” z gliny, puszczając wodze wyobraźni.

Kolejny dzień do atrakcyjna wizyta uczniów w kręgielni Arkabos w Łukowie oraz na pływalni Delfinek w Łukowie. Aktywność fizyczna, doskonalenie refleksu i rywalizacja to te elementy, które doskonalono na kręgielni. Kształtowanie właściwych nawyków korzystania z pływalni, sauny sprzyjało miłemu spędzeniu wolnego czasu, którego młodzież wiejska w czasie ferii ma bardzo dużo. Cieszymy się, że nasi uczniowie wybrali ofertę przygotowaną przez chętnych nauczycieli- wolontariuszy Zespołu Szkół w Tuchowiczu- zamiast biernego siedzenia przed komputerem. Uśmiech dzieci, radość na twarzach, to najlepsze podziękowania dla pedagogów,  którzy bezinteresownie włączyli się w organizację „Zimowej przygody” do których się dołącza się Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu

zdjęcia

  

„Piękne zeszyty - to ich wizytówki”

 

Mały Samorząd Uczniowski pod opieką P. Wiesławy Murawiec podejmuje różnorodne, ciekawe i poważne inicjatywy, by w młodym pokoleniu kształtować jak najlepsze nawyki i prawidłowe postawy. W minionym półroczu, do takich przedsięwzięć należy między innymi konkurs pod hasłem ”Piękny zeszyt - moją wizytówką” przeprowadzony wśród uczniów klas I-III. Nauczyciele tych klas wyłonili najlepiej, najstaranniej prowadzone zeszyty przez swoich podopiecznych. Laureatami konkursu zostało wielu uczniów, co jest powodem do dumy i zadowolenia. Należą do nich:

 

 w klasie I a: 

Adamczyk Emilia 

Wardak Oliwia 

Warowna Dominika

 Ostrysz Anna

  w klasie I b:

 Litwa Paulina

 Czupryna Aleksandra

 Pycka Maja    

 Michalska Maja

 Ciołek Emilia

 Komorek Szymon

 Siwicka Zuzanna

 w klasie II:

 Redzik Amelia

 Goławska Gabriela

 Szczygielska Aleksandra

 Kopeć Wiktoria

 Celińska Weronika

 Mućka Szymon

 w klasie III:

 Wiącek Aleksandra

 Kopeć Aleksandra

 Murawiec Zuzanna

 Gajownik Emilia

 Siwiec Natalia

 Stolarczyk Marta

 Siwicki Piotr

 Laureaci konkursu w nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy, długopisy i drobne słodkości. Zwycięzcom gratulujemy, życzymy dalszej staranności i sumienności niezbędnej do pięknego prowadzenia zeszytów. Zachęcamy innych do brania przykładu z najpiękniejszych szkolnych wizytówek.

 

 

 

 

 

Ale się działo!!!

Popołudnie 1-go  października w naszej szkole było  gwarne, tłoczne i wesołe.Uczniowie I klasy gimnazjum zapamiętają je szczególnie, gdyż w tym dniu przeżywali  kocie zmagania z okazji tradycyjnych otrzęsin. Ich rolą było przeżywanie „tortur” emocjonalnych podczas wielu różnorodnych konkurencji, w których sprawdzali swoje umiejętności, sprawności i talenty. Dorodne koty udowodniły zebranym, starszym i młodszym kolegom przybyłym na imprezę, że potrafią, mimo różnych utrudnień ładnie śpiewać, rysować, tańczyć, pokonywać tory przeszkód. Potrafią także zabawnie się  przebrać, zaprezentować, przejawiając przy tym  talenty poetyckie i doskonałą kreatywność. Największe jednak brakizdradzili  podczas sprawdzania ich wieloprzedmiotowej  wiedzy. Nie będą, więc próżnować  w gimnazjum, na pewno nadrobią te zaległości podczas zajęć z fizyki, chemii i literatury, bo te dziedziny sprawiły kociakom największe problemy. Po  licznych zmaganiach hol szkolny, ku niezadowoleniu Pana woźnego nie wyglądał najlepiej, ale wszyscy  pozostali byli szczęśliwi i weseli, bo przecież o to w tej zabawie chodzi!!!. Najbardziej zadowolone były pierwszaki, którym wychowawczynie obcięły kocie ogony, a starsi koledzy, po przyrzeczeniu i złożeniu przez nich „noskowych” pieczątek, przyjęli ich w poczet gimnazjalnej społeczności. Impreza była wspaniałą zabawą, która dostarczyła zebranym wielu pozytywnych przeżyć, wpłynęła na wzrost integracji klasowej, międzyklasowej i międzypokoleniowej. Szczegóły zobaczcie w fotogalerii. Zapraszamy,

 
W szkole jest fajnie - nawet jesienią…

 

Tym bardziej, jeśli o tej porze, w nowo rozpoczętym roku szkolnym, ma się święto, prezenty, życzenia, dyskotekę i w dodatku, jest się chłopakiem! Od lat wszyscy pamiętamy  o magicznej dacie - 30 września  i o Dniu Chłopaka. W tym roku chłopcy w naszej szkole  świętowali dwa dni z rzędu. Pierwszego dnia otrzymywali od swych koleżanek prezenty na godzinach wychowawczych, drugiego zaś dnia bawili się na szkolnej dyskotece. Podziwiamy coraz ciekawsze pomysły dziewczynek na prezenty dla chłopaków. Od zawsze dużym uznaniem cieszyły się słodycze, maskotki, długopisy. Nowym pomysłem w kl. I gimnazjum był  tort „na sportowo„ z boiskiem, prawdziwymi bramkami i plastikowymi piłkarzykami dla każdego z  chłopców. Dziewczyny przy okazji święta stosują znany i sprawdzony  od wieków sposób – przez żołądek do serca!!!Przekonamy się czy tym razem zadziała?

30 września – to bardzo miły dzień, integrujący zwaśnionych, bawiący smutnych i  czasami sztywnych ponuraków. Poprawiny odbędą się 08 marca. Kobiety nie odpuszczą, więc Panowie, aby do wiosny! Z niecierpliwością  czekamy na Dzień Kobiet.Wybory

29.09.2014r. - to w naszej szkole kolejny  dzień, w  którym miało  miejsce bardzo ważne wydarzenie. Uczniowie klas IV –VI  i  klas gimnazjalnych wzięli udział w wyborach opiekuna i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Zebranym na holu wyborcom, Pani dyrektor przedstawiła zasady dotyczące wyborów, uświadomiła na czym polega ich: tajność, bezpośredniość, powszechność, i równość. Organizatorzy wyborów powołali komisję wyborczą, przygotowali listy wyborcze, listy kandydatów, urny i kabiny wyborcze. W głosowaniu  brało udział -115 uczniów. Na funkcję opiekuna  Samorządu Uczniowskiego, zdecydowaną większością głosów powołano Pana Mariusza Ciołka. Przewodniczącą została uczennica  kl. I gimnazjum Julia Górska -  kandydatka z największą ilością głosów. Wybory w naszej szkole są  bardzo dobrą edukacją, kształtującą właściwe postawy społeczne, obywatelskie, są szkołą demokracji, uczącą współodpowiedzialności za powoływanie na ważne funkcje społeczne ludzi odpowiedzialnych, pracowitych,  kreatywnych, o nieposzlakowanej opinii. Wybory potwierdzają, że demokracja jest wolnością słowa, umożliwiającą  jego wyrażenie podczas dobrowolnego oddawania głosów. Wybrańcom gratulujemy zaufania, życzymy owocnych pomysłów i entuzjazmu w ich  realizacji w ciągu całego roku 2014/15.
 


 

 

„ Znajdź sposób na siebie”

W poniedziałek  22.09.2014r. w Zespole Szkół w Tuchowiczu gościł zespół Full Power Spirit, prezentujący program profilaktyczny„ Znajdź sposób na siebie”. To ważne w życiu szkoły wydarzenie zostało zorganizowane przez GKRPA w Staninie w ramach profilaktyki alkoholowej i zapobiegania narkomanii. Koncert  hip-hopowej grupy adresowany głównie do młodzieży gimnazjalnej i do uczniów klasy szóstej, zawierał przesłanie dotyczące trafności podejmowanych  w życiu decyzji, wyboru właściwej drogi życiowej, odpowiedzialności za popełniane czyny w oparciu o zasady wiary i religii. Zajmujący, realistyczny w swej treści i bardzo sprawnie wypowiadany  monolog młodego lidera zespołu przy wtórze hip-hopowej muzyki był bardzo przekonujący, trafiający do serc zasłuchanych, nieco młodszych odbiorców. Koncert uświadomił zebranym, że o trudnych i ważnych  tematach można mówić w atmosferze wspólnej zabawy i uwielbianego przez młodzież hip-hopa. W tej odmiennej scenerii twórcy programu, jako  przedstawiciele  młodego pokolenia bez trudu znaleźli wspólny język i trafny przekaz trudnych tematów takich jak: wiara, rodzina, zdrowe i dobre życie bez nałogów, agresji  i innych dewiacji. Koncert był wspaniałą, pomysłową godziną wychowawczą, za którą twórcy programu otrzymali gratulacje. Serdeczne podziękowania kierujemy dla GKRPA w Staninie za dostarczenie naszej społeczności szkolnej tak wielu pozytywnych przeżyć i emocji, które uczyniły szarą codzienność lepszą, zdrowszą  i doskonalszą. 
zdjęcia


 


Spotkanie z policjantem

24.09.2014 r. uczniowie Zespołu Szkół w Tuchowiczu uczestniczyli w spotkaniu   z policjantem. Liczna rzesza uczniów została podzielona na trzy grupy wiekowe: gimnazjaliści, uczniowie klas IV-VI, oraz uczniowie kl. I-III. Głównym celem spotkania z policjantem było przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa na drodze, przypomnienie zasad ruchu drogowego. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali  pogadanki dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym  w charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera, z wykorzystaniem nowoczesnej i bardzo lubianej przez młodzież prezentacji multimedialnej. Uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze oraz poinformowani o konieczności posiadania  elementów odblaskowych. Podczas spotkania słuchacze mieli możliwość zadawania pytań, na które prowadzący policjant udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Najwięcej emocji wśród zebranych wzbudziła prezentacja podstawowego wyposażenia policjanta oraz zawartość tajemniczej walizki, z którą przybył. Walizka zawierała kamizelkę kuloodporną, paralizator, alkomat, kajdanki, urządzenie  do wykonywania pomiarów podczas kolizji i wypadków i tzw. „suszarkę”- ręczny autoradar. Spotkanie było bardzo owocne. Mamy nadzieję, że słowa przekazane przez stróża prawa przyniosą oczekiwane efekty, poprawią bezpieczeństwo oraz świadomość młodych uczestników ruchu drogowego, zapobiegną wypadkom i tragediom na drodze. Jesteśmy przekonani, że spotkanie posłużyło ociepleniu wizerunku policji, wzrostowi autorytetu wobec ich trudnego  i niewdzięcznego zawodu. zdjęcia
 


 

Pielgrzymka do Kodnia

Po południu w czwartek 18.09.2014r. uczniowie gimnazjum udali się do Kodnia na wycieczkę pielgrzymkową do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej- Królowej Podlasia  i Matki Jedności. Głównym celem wyjazdu był udział młodzieży gimnazjalnej w rekolekcjach przed sakramentem bierzmowania. Niektórzy uczniowie sceptycznie nastawieni do wyjazdu, spodziewali się wielogodzinnych modlitw i uciążliwego nocnego czuwania. Wszystkich uczestników, a zwłaszcza sceptyków mile zaskoczył przebieg i organizacja pobytu, którą przygotował współpracujący z naszą  Panią katechetką Ojciec Krzysztof Jurewicz – Misjonarz Oblatów Maryi Niepokalanej. Młodzież miała okazję w ciszy zastanowić się nad swoim bieżącym życiem, dokonać jego rozrachunku, doświadczyć wspólnoty i pojednania. Był czas na refleksje, wspólną modlitwę oraz czas na film, sport, rekreację i mnóstwo radości. Pobyt był również  okazją do poznania historii sławnego rodu Sapiehów i ich włości, historii Sanktuarium wraz z cudownym obrazem Maryi Niepokalanej. Był to również wspaniały moment, by poznać życie zakonne, zgłębić charyzmat jakim żyją Misjonarze i Siostry Sercanki. Uczestnicy pielgrzymki wyrazili ogromną wdzięczność za wygodny nocleg, pyszne i syte posiłki oraz  realizację wielu atrakcyjnych zajęć wypełniających całodzienny piątkowy pobyt. Długo wspominać będziemy entuzjastyczne la, la, la- kibiców Lecha Poznań, piosenkę „o słupku…”, przegadaną na piętrowych łożach noc, ekspresową próbę psalmów wraz  z siostrą Iwoną, i pachnący ziołami ogród Sapiehów. Nigdy nie zapomnimy roześmianej twarzy Ojca Krzysztofa, który na osobliwym  luzie, uświadomił   nam potrzebę wiary, sposoby na  modlitwę oraz przekazał wiele cennych, niezbędnych w życiu wskazówek   i wartości. Spotkanie z charyzmatycznym Ojcem Krzysztofem w scenerii cudownego Kodeńskiego Sanktuarium było wspaniałą katechezą i  cenną  lekcją wychowawczą. Mamy nadzieję, że efekty pielgrzymki dostrzegać będziemy w codziennym zachowaniu i dobrym życiu naszej młodzieży. zdjęcia

 
 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015zdjęcia

Powitanie nowego roku szkolnego

W poniedziałek 01.09.2014 r. rozpoczął się kolejny rok szkolny, dający uczniom szansę na rozwijanie własnych zainteresowań, pasji, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń. Uczniowie Zespołu Szkół w Tuchowiczu inaugurację roku 2014/15 rozpoczęli uroczystą Mszą Świętą. Następnie udali się na spotkanie z gronem pedagogicznym. Nowa sala gimnastyczna po wakacyjnej pustce nagle ożyła, wypełniła się liczną gromadą dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W komfortowych warunkach, bez ścisku wszyscy doskonale widzieli zadowolone twarze gimnazjalistów, wypoczętych nauczycieli, wystraszone minki najmłodszych i zupełnie nowe twarze rodziców. W swoim wystąpieniu Pani dyrektor powitała zebranych, ogłaszając koniec wakacji, odczytała okolicznościowe listy. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do najmłodszych. Wszystkim uczniom życzyła sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń i radosnych chwil w bieżącym roku szkolnym. Nauczycielom, zaś złożyła podziękowania za sukces egzaminów gimnazjalnych  i sprawdzianu szóstoklasistów, życzyła zdrowia, cierpliwości i satysfakcji oraz jeszcze większych osiągnięć w pracy pedagogicznej  i wychowawczej. Wszyscy zebrani zostali poinformowani, że do momentu oddania nowego budynku szkoły, zajęcia odbywać się będą w naszej starej, wysłużonej, ciasnej szkółce. Mimo jej pożegnania przed dwoma miesiącami, znów tu wróciliśmy, czekając z nadzieją na nową, wygodną  szkołę.

 

Aktualności