ZESPÓŁ SZKÓŁ
W TUCHOWICZU
Życie szkoły

 

 Wyprawka szkolna 2014/2015

Wyprawka szkolna 2014/15 to rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników. 

 

 

sowa2222I. O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:
1. Uczniowie klas II, III i VI, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 539 zł netto.
2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 
- słabowidzącym;
 - niesłyszącym;
 - słabosłyszącym;
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 - z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
 - posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym

II. Procedura przyznawania „Wyprawki Szkolnej”.
1. Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkolnym lub bezpośrednio ze strony szkoły
2. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.1. zobowiązani są dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w miesiącu wrześniu 2014 r. czyli należy wykazać dochód za miesiąc sierpień 2014 r.(w sytuacji bezrobocia lub braku prawa do zasiłku także należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia).

W przypadku korzystania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dostarczyć zaświadczenie o kwocie pobieranych świadczeń.

 

 


3. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.2. dostarczają tylko kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc jest udzielana uczniowi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów i rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – imiennej faktury wystawionej na ucznia lub rodzica. 
Wnioski i wymagane dokumenty składamy do 3 września 2014 r. do sekretariatu

 

 

 

Źródła dochodu w rodzinie, które są załącznikami do wniosku:

  • wynagrodzenie za pracę netto,
  • stałe zasiłki z GOPS,
  • emerytury, renty,
  • świadczenia rodzinne,
  • alimenty (np ksero przekazu),
  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dodatki mieszkaniowe,
  • dochody z gospodarstwa rolnego

 

Wniosek do pobrania:

 

W dniach 21-25.07.2014 w godzinach 9.00- 13.00 odbywać się będą „Wakacje z angielskim”

z Native Speakerem z Kanady.


Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015, do ściągnięcia


Zakończenie roku szkolnego 2013/2014Zakończenie roku szkolnego 2013/14

„To już jest koniec....” brzmią, niczym echo słowa znanej, okolicznościowej piosenki powtarzane głównie przez absolwentów 28. czerwca - w dniu zakończenia roku szkolnego. Wydarzenie to, w swoim przemówieniu Pani dyrektor nazwała „czasem zbiorów” po dziesięciomiesięcznej pracy. Jej efektem były cenzurki na świadectwach, liczne wyróżnienia, nagrody, podziękowania, listy
gratulacyjne, dowodzące o efektywnym i umiejętnym wykorzystaniu czasu przez wielu uczniów naszej szkoły. Uroczystość zakończenia roku szkolnego to wydarzenie, podczas którego żal rozstania miesza się z radością na nadchodzące wakacje. Naszym drogim absolwentom życzymy
sukcesów w życiu i w dalszej edukacji. Jesteśmy przekonani, że nabyte postawy, wiedzę i umiejętność wykorzystywać będą w swoim codziennym życiu, godnie reprezentując szkołę i dom rodzinny. Wszystkim spragnionym zasłużonego odpoczynku życzymy udanych, ciepłych, zdrowych i bezpiecznych wakacji oraz entuzjastycznego powrotu do , miejmy nadzieję nowego budynku szkoły.

Żegnaj wysłużona Alma Mater!!!

zdjęcia
 

Kim jest PRYMUS? – zobacz,  powtórz, zapamiętaj!!!

Zdaniem jednych: „Prymus od łacińskiego słowa - „pierwszy”  to -  najlepszy w danej dziedzinie. W szkole przyjęło się określać tym mianem osobę, która jest uczeniem z bardzo dobrymi ocenami i zachowaniem - godna naśladowania”. Zdaniem innych: „Prymus - to  osoba, która jest uzdolniona, najlepsza, wyróżniona”. Jeszcze inni twierdzą, że -„ Prymus - to człowiek, co ma porządek w głowie, pokoju, nauce, teczce, a nawet w piórniku”.  Co, by nie mówić - to zaszczyt i honor być Prymusem!!!

Poznajmy Prymusów w Zespole Szkół w Tuchowiczu wyłonionych na Radzie Pedagogicznej w dniu 23.06.2014 r. na zakończenia roku szkolnego 2013/2014.

Prymusi wyróżnieni  za najlepsze wyniki w nauce:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Lp.

Nazwisko i imię

klasa

1.       

Dębczak Natalia

I

2.       

Goławska Gabriela

I

3.       

Gryczka Kacper s. Dariusza

I

4.       

Gryczka Kacper s. Leszka

I

5.       

Makosz Oskar

I

6.       

Redzik Amelia

I

7.       

Gajownik Emilia

II

8.       

Wiącek Aleksandra

II

9.       

Sadło Miłosz

II

10.   

Siwicki Piotr

II

11.   

Murawiec Zuzanna

II

12.   

Lasota Sebastian

II

13.   

Pilska Milena

II

14.   

Kopeć Aleksandra

II

15.   

Gryczka Michał

III

16.   

Komorek Maksymilian

III

17.   

Strzałek Anna

III

18.   

Ostrysz Katarzyna

III

19.   

Walo Jan

III

20.   

Czupryna Natalia

III

21.   

Orzeł Julia

IV

22.   

Sadło Zuzanna

IV

23.   

Komorek Wiktoria

IV

24.   

Sadło Błażej

IV

25.   

Kucharska Klaudia

IV

26.   

Kopeć Klaudia

IV

27.   

Siwiec Szymon

IV

28.   

Kopeć Jacek

V

29.   

Lach Sylwia

V

30.   

Piskorek Małgorzata

V

31.   

Stępniewski Wojciech

V

32.   

Pucyk Aleksandra

VI

33.   

Powalska Ewelina

VI

34.   

Izdebski Maciej

VI

 

 

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

Lp.

Nazwisko i imię

klasa

1.       

Bareja Magdalena

I

2.       

Michalak Marcin

I

3.       

Gajda Marta

I

4.       

Ziętara Kinga

II

5.       

Izdebski Mateusz

III

6.       

Gryczka Weronika

III

7.       

Różycka Jagoda

III

8.       

Wójcikowska Aleksandra

III

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Wyróżnieni za 100 % frekwencję:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Lp.

Nazwisko i imię

klasa

1.       

Natalia Adamczyk

III

2.       

Komorek Maksymilian

III

3.       

Suśniak Patrycja

III

4.       

Brauła Cezary

V

5.       

Michalski Kacper

V

6.       

Ostrysz Rafał

VI

 

 

 

 

 

 

 III.            Wyróżnieni za czytelnictwo

Lp.

Nazwisko i imię

klasa

1.       

Goławska Izabela

VI

2.       

Pucyk Aleksandra

VI

 

 

 

IV.            Wyróżnieni za zbiórkę plastikowych nakrętek

 

Lp.

Nazwisko i imię

klasa

1.       

Adamczyk Natalia

III

 

 

 

 

V.            Wyróżnieni za osiągnięcia sportowe

Lp.

Nazwisko i imię

klasa

1.       

Białach Marta

III PG

2.       

Izdebski Mateusz

III PG

 

 

 

Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy. Jesteście chlubą i dumą naszej szkoły.                 
   
W przyszłym roku szkolnym wstąp i Ty do naszego grona. Serdecznie  zapraszamy!Bal


zdjęcia

ŻEGNAJ VI KLASO!!!

W środę 18 czerwca późnym popołudniem słodko i wesoło ucz. kl.VI żegnali szkołę podstawową. Wraz z wychowawcami i rodzicami zorganizowali wieczorek taneczny, na który zaproszeni byli uczniowie kl. V. Zabawa rozpoczęła się w holu szkoły, gdy ten okazał się za ciasny, miłośnicy energetycznej muzyki i szalonej zabawy przenieśli się w plener, by nieco odetchnąć świeżym powietrzem. Zabieg ten uruchomił w uczestnikach zabawy nieograniczone zapasy energii i dalszym, tanecznym swawolom nie było końca. Dla ochłody rodzice przygotowali wszystkim lodową niespodziankę, a potem smakowite ciasta i napoje. Było fajnie było miło, ale się skończyło. Skończył się także II etap edukacyjny dla ucz. kl. VI, którzy w starej, wysłużonej, rozpadającej się Alma Mater czują się znakomicie, o czym wciąż przekonuje atmosfera, którą potrafią tworzyć w tańcu i pracy. Żegnaj VI klaso! Do zobaczenia we wrześniu w kl. I  gimnazjum!


INTEGRACYJNY  BIWAK

 

Po zajęciach-w piątek 13 czerwca uczniowie klasy VI i klasy V  uczestniczyli w integracyjnym biwakowaniu. Plan biwaku był bogaty- zaplanowaliśmy edukacyjno-turystyczny rajd po najbliższej okolicy ze spotkaniem przy ognisku, sportowe  rozgrywki  międzyklasowe w sali gimnastycznej oraz wspólną dyskotekę. Wszyscy  miłośnicy dobrej zabawy w komplecie dotarli na miejsce zbiórki, gdzie powitał nas rzęsisty deszcz. Mimo nadciągających czarnych chmur, nie traciliśmy humorów. Rezygnując z żalem z rajdu, wybraliśmy równie optymistyczny wariant imprezy. Zaczęliśmy biwakowanie od rywalizacji sportowych na sali gimnastycznej. Wylewając strugi potu i moc energii rozegraliśmy mecze  i wszechstronne  zawody mędzyklasowe. Brawurowy, gromki doping sprzyjał drużynom, w których kształtują się wręcz olimpijskie talenty! Emocje sportowe ostudziły dyskotekowe rytmy, które ponownie wyzwoliły pokłady drzemiącej w nas energii i chęci do dalszej zabawy. Zapasy energetyczne uzupełniliśmy smakowitą kiełbaską z piekarnika, zamiast z ogniska. Po sutym poczęstunku znów „ostro” balowaliśmy. Żal było się rozstać. Zobacz zdjęcia!

 

 

 

CZERWCOWY PIKNIK RODZINNY

15 czerwca w niedzielne popołudnie klasa IV wraz z wychowawczynią i rodzicami zorganizowała Piknik Rodzinny z okazji minionego Dnia Matki  i Dnia Dziecka oraz zbliżającego się Dnia Ojca. Spotkanie rozpoczęło się  krótkim koncertem życzeń dla mam i tatusiów w wykonaniu czwartoklasistów. Następnie odbyła się emocjonująca i zabawna część spotkania, w której dorośli wraz z dziećmi uczestniczyli w konkurencjach sportowych i różnorodnych konkursach, wymagających od uczestników wszechstronnych sprawności. Rodzice udowodnili, że mimo upływu czasu potrafią się bawić i zdrowo rywalizować. Do walki zachęcał gromki doping i brawa. Uczniowie za udział w konkurencjach otrzymali słodycze, rodzice zaś ordery „Super Mama”, Super Tata”.  Po wyczerpujących harcach wszystkim bardzo smakowała gorąca, grillowa  kiełbaska. Miłą, przyjazną atmosferę odzwierciedlają pamiątkowe zdjęcia. Zapraszamy do galerii.


Z ortografią za pan brat”.

Dnia  12 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół w Tuchowiczu odbył się XII Gminny Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”.

Konkurs zorganizowali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

W konkursie wzięło 21 uczniów z 6 szkół z terenu Gminy Stanin.

I miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół w Tuchowiczu:

Anna Strzałek

II miejsce zajęła uczennica Zespołu  Szkół w Tuchowiczu:

Katarzyna Ostrysz

III miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Sarnowie:

Dominika Hapter

Dzieci wykazały się dość wysokim poziomem wiedzy i umiejętności. W nagrodę laureaci otrzymali nagrody książkowe, a pozostali dyplomy.
zdjęciaRodzinna wycieczka do Siedlec kl ,,0''

 

            Dnia 10.06.2014 r. w celu wzmacniania więzi rodzinnych dzieci kl ,,0" wspólnie z mamami wybrały się na wycieczkę do Siedlec. Atrakcjami wycieczki był plac zabaw i kino. Nie mogło zabraknąć także Mc Donalds.
Późnym popołudniem, zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do domu. To był mile spędzony dzień.


zdjęcia

Wycieczka do Siedlec klas I-IV

We wtorek 10 czerwca 2014 roku liczna grupa uczniów klas I-IV z naszej szkoły była na wycieczce  w Siedlcach.  Dzień był upalny, a droga dłużyła się z powodu objazdów. Nie mogliśmy doczekać  się, kiedy dojedziemy do celu. Trudy podróży zrekompensował nam czas spędzony  w basenie rekreacyjnym, jacuzzi i na zjeżdżalni.  Po dwóch  godzinach relaksu, odpoczynku  i zabawy w Parku Wodnym udaliśmy się do kina na film pt. „Rio 2”. Barwne przygody rodziny ptaków borykających się z niebezpieczeństwami  czyhającymi  w dżungli  przedstawione w technologii 3D dostarczyły nam wielu wrażeń. Po tych emocjach pojechaliśmy posilić się w Mc Donald’s. Późnym popołudniem, zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do domu. To był bardzo udany wyjazd.   

 

 

30 maja 2014 uczniowie z klas. I, II, III pojechali na wycieczkę do Łukowa.

Najpierw zwiedzili dworzec PKP i stację kolejową. Następnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, na której rozmawiali o wypożyczaniu książek, rozwiązywali zagadki i oglądali piękne książki. Byli także świadkami odebrania przez ich koleżankę w Celinach z kl. I dyplomu i nagrody, które otrzymała jako wyróżnienie w konkursie ,,Rodzina-największy skarb’’. W Muzeum Regionalnym dzieci uczestniczyły w warsztatach rzeźbiarskich w drzewie. A na koniec zwiedziły wystawy o amonitach, o wsi lubelskiej i wojsku.


zdjęcia


"Wszystko dziś dla Mamy! 

 

  Wszystko dziś dla Mamy!

  My o naszej Mamie zawsze pamiętamy’’.

Takimi wielkimi słowami wiersza rozpoczęła się uroczystość z okazji Dnia Mamy, którą przygotowali uczniowie kl. I, II, III. 

Dnia 28 V 2014 r. w szkole zebrało się 62 mamy, które z wzruszeniem wysłuchały wierszy i piosenek deklamowanych przez dzieci. Po części artystycznej mamy otrzymały kwiaty, upominki i zostały zaproszone na słodki poczęstunek.

 
zdjęcia

 


Aktywnie po zdrowie
W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie” i współpracy szkoły z Fundacją Banku Ochrony Środowiska w dniu 02. VI. 2014r. uczniowie kl. IV - VI i gimnazjum uczestniczyli w prezentacji filmowej projektu realizowanego przez Fundację BOŚ „Aktywnie po zdrowie”. Filmy edukacyjne ph.”Śmietnik w głowie” przesłane przez Fundację przekazały młodzieży ogromną dawkę wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia, produktów służących i szkodliwych dla zdrowia. Poprzez logicznie uzasadnione argumenty, tematyka filmów była bardzo zajmująca, rozwijała świadomości młodych ludzi na temat związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu dolegliwości i współczesnych chorób, szczególnie dotykających młode pokolenie. Idea zawarta w filmach dotyczyła roli codziennej aktywności w profilaktyce zdrowotnej. Mamy nadzieję, że przekazane zasady, porady, inicjatywy żywieniowe zmienią nasze, częstokroć zaburzone zwyczaje żywieniowe, niezdrowy styl życia i zostaną wykorzystane codziennym życiu. Będzie to osobisty sukces każdego z nas i propagatorów akcji „Aktywnie po zdrowie”.

zdjęcia

BLIŻEJ HISZPAŃSKIEJ KATALONII

 

Na poniedziałkowym apelu w dn.26.05.2014 r. starsi uczniowie naszej szkoły otrzymali ogromną porcję wiedzy i wrażeń po wizycie partnerskiej w hiszpańskiej Katolonii w ramach Comeniusa. Liczne zdjęcia, filmy, wspomnienia szkolnej delegacji dowodzą, że Katalonia to niesamowicie urozmaicona, niezwykle  bogata w obiekty historyczne sięgające okresu rzymskiego, muzea, centra sportowe, parki rozrywki kraina turystyczna. Region ten, jak przekazali i udokumentowali koledzy, posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę, mnóstwo atrakcji, malowniczy krajobraz z lazurowym morzem, majestatycznymi górami i wspaniałą południową atmosferę. Prezentacja tej niezwykle ciekawej krainy przybliża klimat śródziemnomorskiej Hiszpanii, zachęca do rozwijania zainteresowań,  a w przyszłości podróży w ten niesamowity obszar Europy, nad którym góruje monumentalna Sagrada Familia i inne dzieła autorstwa genialnego  Gaudiego.


zdjecia

 


Młodzi głosują 

W ramach akcji Młodzi głosują 19 maja 2014 roku 119  uczniów klas gimnazjalnych i klas IV-VI szkoły podstawowej, w okresie poprzedzającym wybory, wzięło udział  w demokratycznych wyborach  do parlamentu europejskiego. Wybory organizowane zostały pod pieczą opiekuna SU i nauczyciela WOS-u na podobnych zasadach, na jakich  przeprowadzane są wybory powszechne. Celem akcji Młodzi głosują było zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Młodzieżowe wybory dostarczyły młodym ludziom informacji na temat procedur demokratycznych, zasad i znaczenia wyborów, rozbudziły ciekawość życiem politycznym kraju i Europy, a w przyszłości wyzwolą ważną aktywność obywatelską oraz potrzebę organizowania się dla dobra publicznego. Młodzieżowe wybory to interesująca lekcja demokracji, doskonała okazja do podejmowania decyzji w sprawach publicznych. 


 
112-osobowa  grupa naszych młodzieżowych wyborców oddając ważne głosy dokonała wyboru ugrupowań politycznych, które uzyskały następujące wyniki:

KW Prawo i Sprawiedliwość 43 głosy – I m-ce

KW Nowa Prawica  Janusza Korwina-Mikke-17 głosów- II m-ce

KW Platforma Obywatelska – 10 głosów –III m-ce

KW Europa Plus Twój Ruch oraz KW Wyborców Ruch Narodowy - 9 głosów – IV m-ce

KW Polska Razem Jarosława Gowina- 8 głosów- V m-ce

KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro- 7 głosów – VI m-ce

KW Polskie Stronnictwo Ludowe- 3 głosy – VII m-ce

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy- 2 glosy –VIII m-ce
zdjęcia


10 lat w Unii Europejskiej  2004 -2014

 

12 maja 2014r. z okazji Dnia Europy i dziesięcioletniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej dokonano w naszej szkole prezentacji osiągnięć inwestycyjnych w woj. lubelskim w minionym czasie. Uczniom młodszym zaprezentowano czytelną animację  o wykorzystaniu funduszy europejskich. Uczniom starszym przygotowano prezentację multimedialną, wykorzystując wiedzę teoretyczną popartą licznymi fotografiami  z wielkiego konkursu o funduszach europejskich organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Prezentację przygotował i przedstawił na forum szkoły uczeń klasy II gimnazjum Jan Kucharski, który  za odważne wystąpienie nagrodzony został gromkimi brawami. Wszyscy uczestnicy spotkania z okazji Dnia Europy zostali przekonani o dynamicznym rozwoju woj. lubelskiego w minionym dziesięcioleciu dzięki funduszom unijnym.
zdjęcia


„Nieźli z nas modelarze”

 

 

Zespół Szkół w Tuchowiczu w ramach programu Comenius „Foreign Mirrors For A Domestic Europe” otrzymał 2 Oskary za modele zabytków z krajów odwiedzanych szkół. Uznanie naszych partnerów zdobyły modele z Turcji – Hagia Sophia i model z Finlandii – latarnia morska wykonane w skali przez naszych uczniów. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z gali rozdania Oskarów i modele wykonane przez naszych uczniów. Jednocześnie pragniemy donieść, że otrzymaliśmy bardzo dużo nominacji do Oskarów za pozostałe modele i dzienniki z wizyt partnerskich. Dziękujemy za uznanie partnerom, a uczniom za wspaniałe relacje. Więcej wiadomości w zakładce strony internetowej Comenius. A modele można zobaczyć tu

      

   
Konkurs w Przedszkolu
HISZPANIA
                        

W dniach 3 – 10.05.2014  dwoje uczniów i dwie nauczycielki z naszej szkoły przebywało na wizycie  partnerskiej z projektu Comenius w Hiszpanii. W sobotę o północy wylądowaliśmy  w Barcelonie – stolicy Katalonii. Wczesnym rankiem w niedzielę wybraliśmy się na zwiedzanie tego cudnego miasta. Rozpoczęliśmy od obejrzenia przepięknego Parku Guell  zbudowanego przez architekta Gaudiego w latach 1900 – 1914 dla swego przyjaciela Eusebio Guella.. Siedzieliśmy  na najdłuższej ławce świata,

oglądaliśmy wspaniałe pałace inspirowane baśniami Grimmów, podziwialiśmy ogromnego smoka oraz cudowne aleje wkomponowane w naturalny krajobraz. Następnie udaliśmy się na spacer nad Morze Śródziemne i oglądaliśmy ogromne hotele o niespotykanych kształtach, piękną roślinność nadmorską, mogliśmy obejrzeć port. Stamtąd poszliśmy główną ulicą Barcelony- La Rambla w kierunku pięknego Parku de la Ciutadella, gdzie obejrzeliśmy wspaniałą roślinność, fontanny.  Z parku pomaszerowaliśmy do Łuku Triumfalnego, a stamtąd  w kierunku słynnych na cały świat Magicznych Fontann, które niestety były nieczynne. Następnie zwiedziliśmy stadion olimpijski. Później napawaliśmy wzrok pięknem kamienic zaprojektowanych przez Gaudiego.

Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do hotelu.

 W poniedziałek spotkaliśmy się  z przyjaciółmi z Comeniusa, którzy zabrali nas na dalsze zwiedzanie Barcelony. Mogliśmy podziwiać ogromną świątynię, która od 1882 roku jest ciągle budowana, Świątynię Pokutną Świętej Rodziny, Sagradę Familię. Wierzcie nam – ta świątynia robi wrażenie. Spacerując główną ulicą  La Rambla, napotykaliśmy  żywe rzeźby. Następnie po obiedzie udaliśmy się największy stadion w Europie – Camp Nou. Tutaj obejrzeliśmy trofea FC Barcelony i poznaliśmy historię tego słynnego klubu. Oczywiście zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z tego słynnego miejsca.

Późnym popołudniem, mijając słynne miejsca (Mouserat), podziwiając przecudne górskie krajobrazy ,udaliśmy się do Llejdy. We wtorek rano odbyło się powitalne spotkanie  w partnerskiej szkole. Obejrzeliśmy występy artystyczne, pokazy gimnastyczne uczniów, poznaliśmy tańce ludowe charakterystyczne dla Katalonii.

Mieliśmy okazję zobaczyć szkołę, poznać uczniów  i nauczycieli oraz władze szkoły. Następnego dnia rano wybraliśmy się do Raimatu, miejsca słynnego na cały świat z uprawy winorośli i wyrobu wina. Mogliśmy degustować te szlachetne trunki (oczywiście dorośli). Po obiedzie udaliśmy się na spotkanie z burmistrzem miasta Lleida, tutaj otrzymaliśmy pamiątkowe książki o tym historycznym grodzie. Późnym popołudniem zwiedzaliśmy Lleidę-  katedrę La Seu Vella, wieżę i inne zabytki. W czwartek rano udaliśmy się na cudowną wycieczkę  w Pireneje. Jadąc autokarem  (z duszą na ramieniu) podziwialiśmy przepiękne widoki, urwiska skalne, przełomy rzeki. Droga wiodła cały czas doliną nad urwiskiem, tuż nad przepaściami.  W Pirenejach zwiedzaliśmy park narodowy Aiguestortes i de Saint Maurici National Park, podziwialiśmy unikatową roślinność wysokich partii gór, poznaliśmy zwierzęta tam zamieszkujące. W drodze powrotnej zwiedzaliśmy XII wieczne romańskie kościoły – Sant Climent, Santa Maria w Tahull  oraz Sant Joan w Boi z unikatowymi freskami wpisane  na światową listę UNESCO.

Wieczorem udaliśmy się na typowo hiszpańską kolację, niektórym smakowały nawet ślimaki.

 
Piątek – to dzień podsumowania projektu. Rankiem odbyła się przepiękna ceremonia – rozdania Oskarów za modele zabytków w skali, dzienniki z wizyt u partnerów i filmy nagrywane przez uczniów w ramach projektu. Nasza szkoła zdobyła 2 oskary za modele z Turcji  i Finlandii. Mieliśmy bardzo dużo nominacji  za dzienniki z wizyt u partnerów. Po południu udaliśmy się do jednego z klubów w Llejdzie, aby obejrzeć żywe piramidy budowane z ludzi. To był pokaz siły, sprytu i zręczności, przy wtórze charakterystycznej muzyki.

Wieczorem czekała nas kolejna niespodzianka – pokaz sztucznych ogni na  dziedzińcu zamku. Była to nie lada atrakcja. Kto miał dużo sił, mógł    do rana bawić się w wesołym miasteczku.  Atrakcje tańsze niż w Polsce.  Szkoda, że nadeszła sobota, bo z żalem musieliśmy opuścić gościnną Lleidę.  

 

zdjęcia
WITAJ MAJ 3 MAJ

 

W czwartek  08 maja w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 223 rocznicy uchwalenia  w 1791r. Konstytucji 3 Maja. To doniosłe w historii Polski wydarzenie upamiętnili uczniowie klasy II gimnazjum, przygotowując wraz ze swą wychowawczynią p. Anna Sową część artystyczną o patriotycznym charakterze. Scenariusz uroczystości zawierał historyczne fakty z okresu utworzenia najważniejszego dla naszego narodu dokumentu, zmieniającego jego ustrój, ograniczającego demokrację szlachecką, znoszącego liberum veto. Tło historyczne polskiej konstytucji, drugiej po  konstytucji amerykańskiej, ze względu na bogatą  oprawę  muzyczną  i literacką jest zawsze wzruszającym przeżyciem oraz ważnym wydarzeniem edukacyjnym w dobie zaniku wartości patriotycznych i zainteresowań historycznych. Kształtuje w młodym pokoleniu poczucie dumy narodowej, utrwala fakty historyczne, rozwija zainteresowania, kształtuje postawy obywatelskie. Cele te podczas naszej, czwartkowej uroczystości zostały w pełni  zrealizowane.
Grecja - całkiem bliska!

W poniedziałek 28.04.2014r.uczniowie gimnazjum i kl. VI uzyskali od uczestników wyjazdu do Grecji w ramach Comeniusa ogromną porcję informacji o tym niezwykle ciekawym kraju. Poznaliśmy Grecję, która stanowi kolebkę cywilizacji zachodniej, miejsce narodzin demokracji, filozofii, igrzysk olimpijskich, twierdzeń matematycznych, astronomicznych, literatury, sztuki oraz teatru. Świadectwem tej przebogatej spuścizny jest 17 Obiektów Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.  Niektóre z nich mogli podziwiać delegaci naszej szkoły. Dzięki wizycie partnerskiej bliska nam jest zarówno starożytna jak i współczesna Grecja. Jesteśmy przekonani o kształcącej  roli podróży, które zapewnia nam Comenius.
zdjęcia

Egzaminy gimnazjalne 2014

Tuż po świętach, w  środę 23 kwietnia  rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne 2014. Do egzaminu wraz z liczną rzeszą gimnazjalistów przystąpiła 21 osobowa grupa naszych uczniów. Trzydniowe testy sprawdzają wiedzę i umiejętności nastolatków w zakresie wiedzy humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. Wymagania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności ustalone są w standardach wymagań egzaminacyjnych. W części humanistycznej,  w zakresie historii, WOS- u, języka polskiego obejmują  obszar dotyczący czytania i odbioru tekstów kultury oraz tworzenie własnego tekstu. W części matematyczno-przyrodniczej standardy wymagań dotyczą umiejętnego stosowania terminów, pojęć, procedur, wyszukiwania  i stosowania informacji, wskazywania związków i zależności, stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. Ostatni dzień egzaminu poświęcony jest sprawdzeniu umiejętności  w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i wypowiedzi pisemnej w języku obcym, nowożytnym. Uzyskana liczba punków za  egzamin i oceny na świadectwie zadecyduje o dalszej karierze edukacyjnej naszych absolwentów, którym  życzymy sukcesów i realizacji życiowych planów.

zdjęcia
W dniach 31.03 -04.04 2014 roku grupa trzech nauczycieli i dwóch uczniów naszej szkoły przebywała w ramach programu Comenius na  wizycie partnerskiej w Grecji. Mogliśmy podziwiać piękne zabytki starożytnej Gerecji, między innymi Akropol, spacerować śladami Arystotelesa i Platona po starożytnej agorze. Poznaliśmy historię bitwy pod Maratonem, stanęliśmy na pięknej ziemi delfickiej, gdzie wyrocznia Pytia przepowiadała ludziom przyszłość. Potem oglądaliśmy wspaniałe eksponaty w Muzeum Archeologicznym na Akroplou oraz w innych muzeach. Podziwialiśmy cudowne świątnynie Ateny oraz Posejdona. Przyglądaliśmy się kariatydom oraz innym zabytkom wykopanym podczas prac archeologicznych, poznawaliśmy różnorodne style archeologiczne, starożytne teatry i stadiony. Byliśmy na stadionie olimpijskim w Atenach, gdzie odbywały się pierwsze nowożytne igrzyska. Oprócz tych pereł antyku mogliśmy poznawać kulturę współczesnych Greków: kuchnię, cudowną muzykę. Uświetnieniem wizyty był rejs po Morzu Śródziemnym na trzy wyspy: Poros, Hydrę oraz Aeginę. Pełni wrażeń z Grecją w sercach wróciliśmy do domu. Atmosferę wizyty bliżej pokażą zdjęcia.GRECJA zdjęcia


 

 

Utrwalamy wielkanocne tradycje

Malowanie jajek to jedna z najbardziej rozpowszechnionych tradycji wielkanocnych. Pisanki zwane też kraszankami posiadają wielowiekową historię, sięgającą starożytności. Zgodnie z dawnym obyczajem starożytni Persowie, dziś mieszkańcy Iranu ofiarowali swym bliskim czerwone pisanki. Były one przyjacielskim gestem, symbolem serca i miłości. Tradycję tę przejęli starożytni Rzymianie i Grecy. Utrwalana z pokolenia na pokolenie przetrwała do dziś jako symbol świąt Wielkanocnych, posiadający magiczną moc. Pielęgnując tradycje świąteczne, w naszej szkole pod pieczą p. W. Strzałek zorganizowano konkurs" Na najpiękniejszą pisankę". W konkursie wzięło udział wielu uczniów, którzy pod fachowym okiem nauczycieli plastyki wykonali wiele ciekawych prac, stosując różnorodne techniki zdobnicze. Jesteśmy przekonani, że pisanki te posiadają magiczną moc i wpłyną na zacieśnienie przyjacielskich więzi w naszej szkole. Wesołych Świąt!!

!

zdjęciaWycieczka - "Na sportowo"

W dniu 28.03.2014 r. liczna grupa  uczniów  naszej szkoły uczestniczyła w wycieczce do stolicy. Głównym celem naszego wyjazdu było zwiedzanie Stadionu Narodowego oraz wizyta w Cinema City. Wiele pozytywnych wrażeń i emocji dostarczyło uczestnikom zwiedzanie Stadionu Narodowego. Siedząc na trybunach przed ogromnymi telebimami, wszyscy czuli się jak prawdziwi kibice. Przejście po płycie stadionu dało poczucie przestrzeni i wielkości tej  gigantycznej budowli. To wspaniałe miejsca - z zachwytem oceniali uczniowie, zwiedzając  różnorodne zakamarki stadionowego zaplecza socjalnego. Wielkie wrażenie na uczestnikach wycieczki wywarła wizyta w szatniach zawodników, gdzie znajdują się miejsca do odpoczynku i relaksu, a także łazienki z wannami wyposażonymi w hydromasaże. Zachwyt    u zwiedzających  wzbudziły również  pokoje dla trenerów, pomieszczenia dla dziennikarzy, sala do konferencji prasowych i wiele innych pomieszczeń. Atrakcją dla wycieczkowiczów był pobyt w galerii "Promenada" oraz apetyczny posiłek w sieci KFS. Po sytej uczcie dla ciała, nastąpiła uczta duchowa. Młodzież starsza brała udział w projekcji filmu" Obietnica", młodsi obejrzeli film „ Pan Peabody i Szerman”. Wycieczka była znakomita. Wszystkim sprzyjały humory i super pogoda.

zdjęcia

 

Pasowanie na czytelnika

Corocznie w drugim semestrze nauki klasa pierwsza szkoły podstawowej bierze udział w pasowaniu na czytelnika. W wydarzeniu tym w dniu 31 marca wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej. Byli oni świadkami  pouczającego przedstawienia przygotowanego przez nauczyciela bibliotekarza w wykonaniu czwartoklasistów na temat czytelnictwa i książek. Następnym punktem imprezy były zabawne konkursy dla najmłodszych sprawdzające znajomość tytułów, bohaterów i treści znanych książek dla dzieci. Ujawniły one bogatą wiedzę czytelniczą i zainteresowania czytelnictwem oraz upoważniły najmłodszych do pasowania na czytelnika, którego dokonała        P. Małgorzata Miernicka. Nowi czytelnicy zobowiązani zostali do złożenia uroczystej przysięgi   i zaproszeni do stałej współpracy z biblioteką.

zdjęcia

 

W trosce o środowisko

 

24 marca odbyło się w naszej szkole  spotkanie  uczniów gimnazjum z  pracownikami  Urzędu Gminy w Staninie P. Magdą  Gozdołek reprezentującą Referat -Inwestycje  i ochrona środowiska  i  P. Piotrem Goławskim reprezentującym Referat- Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne. Celem spotkania było zapoznanie młodego pokolenia z zadaniami wyżej wymienionych Referatów oraz wykorzystanie pozyskanej wiedzy do analizy dotyczącej zrównoważonego rozwoju naszego środowiska.  P. Piotr Goławski przedstawił kompetencje swojego działu, do których należy miedzy innymi: realizacja polityki inwestycyjnej gminy,  planowanie, koordynacja i nadzór prowadzonych inwestycji, prowadzenie spraw związanych z opracowaniem programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych w zakresie gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego. Przekazał informacje   o planowanej budowie stacji uzdatniania i ujęcia wody oraz oczyszczalni ścieków w Jeleńcu    i zadaniach gminy w zakresie troski i o ład przestrzenny, gospodarkę terenami, dbałość  o infrastrukturę techniczną. P. Magda Gozdołek skupiła się na ochronie środowiska gminy. Szczególną uwagę poświęciła segregacji, organizacji odbioru odpadów komunalnych, poinformowała o zasadach i sankcjach prawnych  obowiązujących podczas usuwania drzew  z własnych posesji, przedstawiła inne zadania nałożone na gminę w zakresie ochrony środowiska. Działania te mają ogromny wpływ na stan przyrody i mogą zdziałać wiele dobrego w kierunku poprawienia tegoż stanu poprzez dokładne wykonywanie przepisów prawa, kontrolowanie, nakładanie kar na osoby łamiące prawo oraz propagowanie dbałości  o ochronę środowiska. Spotkanie to wniosło wiele informacji i na pewno przyczyni się do kształtowania świadomości ekologicznej młodego pokolenia i jego troski o zrównoważony rozwój naszego środowiska.


 

 

Wiosna - Czas na zdrowie!!!

21 marca w naszej szkole to jeden z weselszych, bezstresowych dni. Zgodnie ze zwyczajem  w tym powszechnie zwanym -Dniu Wagarowicza łączymy z przyjemne z pożytecznym. W tym roku miał on charakter prozdrowotny. Klasa II gimnazjum promowała swój dorobek z realizacji projektu edukacyjnego pod hasłem " Czas na zdrowie" Gimnazjaliści pod kierunkiem wychowawcy przygotowali imprezę, kreując wśród dzieci i młodzieży szkolnej modę na zdrowie i zdrowy styl życia. Program zawierał edukacyjne prezentacje multimedialne o tematyce prozdrowotnej, konkursy wiedzy o zdrowiu, konkurencje sportowe, układy choreograficzne na stepach i ze wstążką. Dopełnieniem przebiegu imprezy były przygotowane i prezentowane przez poszczególne zespoły klasowe plakaty, hasła, piosenki o tematyce prozdrowotnej. Impreza po raz kolejny ujawniła twórcze, kreatywne postawy, utajone talenty naszych uczniów. Radosnym akcentem były barwne stroje i tolerowane w tym dniu makijaże, wszak 21 marca to radosny dla nas -Dzień Wiosny, co widać na zdjęciach i filmikach.

zdjęcia

 


 8 marca - Dzień Kobiet

 Dzień Kobiet- to miły i ciepły akcent w szarej scenerii marcowych, zimnych dni. To kontrowersyjne dziś święto ma smutną genezę związaną z walką o równouprawnienie kobiet oraz lepsze warunki ich pracy i życia. Święto to zostało ustanowione w Ameryce 08 marca 1908r. dla upamiętnienia tragicznego strajku 15 tyś. kobiet - pracownic nowojorskiej fabryki, które domagały się praw wyborczych i poprawy warunków pracy, na równi z mężczyznami. W Polsce święto kobiet zaczęto obchodzić dopiero po drugiej wojnie światowej do 1993r. W ostatnich latach nastąpił powrót do tradycji Dnia Kobiet. Jest to czas organizowania kobiecych manifestacji, dyskusji na temat potrzeb, praw i problemów płci pięknej. Miło jest w tym dniu otrzymywać życzenia, prezenty, miło spotykać panów z wiązankami kwiatów. Przyjemnie jest z tej okazji uczestniczyć w różnorodnych imprezach.

W naszej szkole klasa VI przygotowywana przez p. J. Walo zadbała o zapewnienie sympatycznej atmosfery, przedstawiając humorystyczny kabaret o walorach i przywarach płci pięknej oraz żartobliwy teleekspres. Wszyscy dobrze się bawili. Był to znakomity wstęp do dalszych niespodzianek przygotowanych przez chłopców na tę okoliczność w każdej klasie. Na przerwach dziewczęta z dumą nosiły róże, czekoladki i inne pomysłowe prezenty. W integracyjnej klasie VI chłopcy, wcielając
się w role telewizyjnych celebrytów przygotowali dziewczynkom turniej p.h." Mam talent" Wzorem telewizyjnego wróżbity, zorganizowali wróżby oraz dokonali wyboru najsympatyczniejszej koleżanki.

08 marca w naszej szkole - to kolejna okazja do przeżywania pozytywnych emocji i tworzenia poprawnych więzi interpersonalnych. Popieramy to radosne święto, pamiętając o jego historii i należytym szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.zdjęcia

 

Konkurs Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

 

W dniu 26 lutego odbył się w naszej szkole konkurs, którego tematem były fundusze europejskie w województwie lubelskim. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przygotował akcję informacyjną dla szkół gimnazjalnych, w której bierzemy udział. Jej celem jest zapoznanie uczniów wszystkich gimnazjów na Lubelszczyźnie z efektami wykorzystania środków unijnych od akcesji Polski do UE. W  maju 2014 roku przypada 10 rocznica  tego wydarzenia. W ramach upowszechniania wiedzy o regionie i jego promocji powstał skrypt wiedzy oraz krótki film animowany, który przybliża młodzieży tematykę o funduszach europejskich. Animacja w prosty, przestępny i jednocześnie zabawny sposób przekazuje podstawowe informacje o Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego. Film pokazuje, jak wiele pozytywnych zmian zaszło w naszym najbliższym otoczeniu, dzięki funduszom unijnym.

W szkolnym konkursie pod kierunkiem nauczyciela geografii udział wzięło siedmioro uczniów z kl. II i kl. III gimnazjum, którzy zdecydowali się poznać wiele szczegółów o inwestycjach unijnych w naszym województwie na przestrzeni 10 lat. Ze względu  na mnogość faktów i inwestycji  było to trudne przedsięwzięcie. Największą liczbę punktów i I miejsce zdobył ucz. kl. III- Mateusz Izdebski, II miejsce - ucz. kl. II- Bartłomiej Kopeć, na miejscu III uplasowali się, z tą samą ilością punktów ucz. kl. III- Weronika Gryczka, Jagoda Różycka i Dawid Lendzion. Uczniowie ci w majowym  Dniu Europy zajmą się propagowaniem w środowisku szkolnym akcji informacyjnej i promocyjnej o funduszach europejskich, które województwo lubelskie wykorzystywało w ciągu ostatniej dekady.

zdjęcia

"W karnawale, to są bale!"

 

 

Pod takim hasłem w środę 26 lutego odbył się w naszej szkole dla uczniów kl.I-III  " Karnawałowy bal przebierańców". Na parkiecie pojawiły się wróżki, elfy, księżniczki , cyganki, motyle, tygryski.  Batmani, rycerze, kowboje, wojownicy i inne postacie z filmów i bajek, to mocny akcent kolorowej maskarady. Wszystkie przebrania uwieczniono podczas sesji fotograficznej, najciekawsze, najbardziej pomysłowe nagrodzono. Pozytywnych emocji dostarczała uczestnikom skoczna muzyka, przy której wszyscy wraz z wychowawczyniami świetnie się bawili. Atrakcją były smakowite pączki, które wyjątkowo smakowały po tak energochłonnej zabawie i pozwoliły utrwalić tradycje " Tłustego czwartku". Karnawałowe szaleństwa dopiero za rok - z żalem wzdychają milusińscy i dziękują swym rodzicom za przygotowanie wspaniałych strojów oraz słodkiej niespodzianki.

zdjęcia

 


Coś nowego- "Karnawał z Babcią i Dziadkiem w klasie IV"

W dniu 24 lutego klasa IV wraz ze swoją wychowawczynią przygotowała spotkanie karnawałowe dla babć i dziadków. Zacni gości  uroczyście zostali powitani  przez organizatorów ciepłymi, miłymi i życzliwymi słowami oraz serdecznymi podziękowaniami. Wiersze, piosenki przepojone były miłością i wdzięcznością kochających wnuków. Niespodzianką dla babć i dziadków były przygotowane przez czwartoklasistów zręcznościowo - manualne konkurencje. Mnóstwo radości sprawiły  uczestnikom babskie czynności wykonywane przez dziadków, którzy poradzili sobie z wyplataniem warkoczy, wiązaniem kokard  i przyszywaniem  guzików swym wnuczkom. Babcie, zaś  zmagały się z typową męską czynnością -wiązaniem krawatów oraz trudną sztuką malowania podobizn  wnuczków na balonach. Wielu emocji uczestnikom spotkania dostarczyły  także zabawy sprawnościowe. Nasi wspaniali, dzielnie walczący  goście zostali odznaczeni odznakami " Super Babcia", "Super Dziadek". Na zakończenie  imprezy,  przy ciasteczku  i  herbatce odbył się wspólny koncert piosenki ludowej i biesiadnej. Tak niekonwencjonalnie,  w miłej, radosnej i  przyjemniej atmosferze i odbył się "Karnawał z Babcią i Dziadkiem w klasie IV ". Zobaczcie  zdjęcia!

zdjęcia

 


Choinkowe Ugi-Bugi

"No to tańczmy w karnawale, niech nam żyją wszystkie bale,
By wytańczyć smutki, żale i się cieszyć doskonale,
By radośniej, bardziej miło wszystkim nam się lepiej żyło!!!"
Z tym optymistycznym wierszykiem kojarzyć będziemy
bal choinkowy, który odbył się w naszej szkole 15 lutego. Była to super impreza, gromadząca miłośników tańca, dobrej zabawy, amatorów zdrowego stylu życia, którzy przy dźwiękach muzyki potrafią wprawiać w ruch swe zwinne ciała, i kończyny, których muzyka integruje, koi,uspokaja, łagodzi spory, codzienne konflikty i obyczaje, pozwala zapomnieć o kłopotach, porażkach, trudach dnia codziennego. O dobrą atmosferę  zadbali wszyscy: nauczyciele, uczniowie i niezastąpieni w dosładzaniu życia, przygotowywaniu pysznych przekąsek - troskliwi rodzice. Szczególną zaletą międypokoleniowych spotkań choinkowych jest promocja  szkolnych talentów. Tegoroczną atrakcją imprezy był oryginalny występ uczniów klasy V, przygotowany pod patronatem wychowawcy - p. Mariusz Ciołka. Utalentowani wokalnie  i artystycznie uczniowie zorganizowali parodię programu "Jak oni śpiewają?"Wykonawcy z wdziękiem, humorem i stosownym ruchem scenicznym zaprezentowali publiczności  współczesne szlagiery między innymi: " To co nam było", "My Słowianie", "Bałkanica". Dowcipne i celne komentarze jury, pozwoliły publiczności dokonać wyboru najlepiej zaprezentowanego przeboju. Ugi- bugi i cha - cha, w naszych sercach zawsze bal!!! Zobacz zdjęcia


zdjęcia


"Ciepłe i kolorowe i melodie światowe"

W czwartek 13. lutego odbył się w naszej szkole koncert legendarnego zespołu Limbos, który zaprezentował instrumentalno - wokalne wersje wybranych utworów pod hasłem: "Tematy muzyczne, których słucha świat". Tytuł tegorocznego koncertu brzmiał: "Ciepłe i kolorowe i melodie światowe" Muzycy zespołu Limbos zaprezentowali zróżnicowany repertuar oparty na muzyce klasycznej, jazzowej, rokowej z Polski i ze świata. Wielkie dzieła wybitnych twórców były, jak zazwyczaj profesjonalnie przedstawione teoretyczne, muzycznie i wokalnie. Koncert Limbos- to gwarancja dobrej zabawy i pozytywnych doznań artystycznych. Lider zespołu
p. Wiesław Miadziółko ze szczególną troską i profesjonalizmem zaszczepia najmłodszym i młodzieży nawyk obcowania z wartościową muzyką, rozwija zainteresowania muzyczne, kształtuję kulturę muzyczną w zakresie postaw, prawidłowych zachowań w kontakcie ze sztuką i prezentującymi ją artystami. Efektowny repertuar, muzyka na żywo - to wspaniała uczta dla ciała i ducha, za którą dziękujemy. Z niecierpliwością czekamy na następny koncert kultowego w naszej szkole zespołu Limbos.


zdjęcia

Dzień Babci i Dziadka w oddziale przedszkolnym.

Dzień Babci i Dziadka celebrował oddział przedszkolny pod pieczą swojej wychowawczyni w dniu 11 lutego na oddzielnej uroczyści. Ich wspaniały występ to czułe, wzruszające i ciepłe słowa skierowane do ukochanych babć i dziadków: "Mama z Tatą zabiegani, chociaż bardzo nas kochają, Babcia z Dziadkiem są najlepsi, większe serca i czas mają!"Dzień Babci i Dziadka w szkole
Za to ICH kochamy!!!

Dziadkowie to największy skarb jaki dziś można sobie wymarzyć. Teraz, kiedy ich życie zwolniło, mogą ofiarować swój czas, pełnię uczuć i uwagi swym wnukom. Mogą skoncentrować się, na tym co zawsze uznawali za najważniejsze - na rodzinie. U dziadków są pamiątki, obrazy, zdjęcia, przedmioty z własną historią, albumy i wspomnienia. Dziadkowie mówią o przeszłości, uświadamiają młodym, że są integralną częścią trwającej od pokoleń całości. Świadomość ta stwarza poczucie bezpieczeństwa, przynależności, więzi międzypokoleniowej. Dziadkowie przekazują młodym zasady moralne, uczą poczucia obowiązku, szacunku dla ich słabszych stron, tolerancji, potrzeby niesienia pomocy ludziom starszym, potrzebującym. Są strażnikami tradycji, zwyczajów, uczą celebrowania świąt, przestrzegania tradycji, nadają styl rodzinie i tworzą atmosferę. U nich spotyka się nieznanych dotychczas kuzynów, ciocie, wujków, tu gromadzi się rodzina na święta, tu wesoło jest podczas wakacji, imienin, jubileuszy. Tu tworzy się wspólnota rodzinna.
U dziadków wnuczkowie znajdują utulenie, czułość, wyrozumiałość i akceptację. Tylko dziadków stać na cierpliwość, łagodność. Można w ich obecności odpocząć, zrelaksować się, zapomnieć o troskach i codziennych kłopotach. W czasach gonitwy, stresów, niepokojów, nieobecności zapracowanych rodziców - dziadkowie to dziś największy skarb! W podzięce za wszystko, co dla nas robią , za to że są, najmłodsi uczniowie klas I- III wraz ze swoimi wychowawczyniami 09 lutego w niedzielne popołudnie zaprosili liczne grono gości na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Babcie i dziadkowie ze wzruszeniem i dumą obejrzeli przygotowane przez swoich milusińskich przedstawienie, wysłuchali humorystycznych wierszy i melodyjnych piosenek. Mali artyści otrzymali od dziadków słodycze. Rodzice zaś, zapewnili naszym miłym, niecodziennym gościom słodki poczęstunek przy herbatce. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu wyraziła radość z obecności tak licznego grona, zwykle niezawodnych gości. Dzień Babci i Dziadka to jedna z najważniejszych uroczystości w kalendarzu wydarzeń od lat szczególnie celebrowana w naszej szkole.
zdjęcia

ROZPOCZYNAMY NOWY SEMESTR


Właśnie rozpoczął się nowy semestr. Uczniowie są wdzięczni pani dyrektor Bożenie Stępniewskiej-Szewczak za zorganizowanie wypoczynku zimowego podczas ferii.
Młodzież zwraca się z prośbą do Ministra Edukacji Narodowej o przedłużenie przyszłorocznych ferii zimowych, ponieważ wróciliśmy bardzo wypoczęci i pełni zapału do pracy i chcemy więcej ;)


                                                                                                    
Uczniowie z koła informatycznego

Ferie w szkole 
W Zespole Szkół w Tuchowiczu w dniach 20-24.01.2014, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowano zimowisko dla dzieci. Fundusze na realizację zadania pozyskano z GKRPA w Staninie. Autobus na wyjazdy zapewnił Wójt Gminy Stanin – P. Krzysztof Kazana. W czasie pięciu dni zimowiska uczniowie w liczbie 40 realizowali elementy programów antyalkoholowych „7 kroków” oraz „Mali Detektywi”.
„Nie damy się zniewolić”
Pod takim hasłem  w dniu 20. 01.2014r. odbył  się w naszej szkole pierwszy dzień zimowiska, na który przybyło ponad 30 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W ciągu pięciu godzin zajęć realizowano tematykę dotyczącą zagadnień prozdrowotnych i antystresowych. W zakresie problematyki prozdrowotnej zrealizowano cykl zajęć  poświęcony problematyce uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od alkoholu. Scenariusz zajęć oparto o wybrane fragmenty  antyalkoholowego  programu dla młodzieży p.t. „Program  Siedmiu Kroków” oraz programu dla uczniów młodszych p.t. „Domowi Detektywi". Podczas zajęć uczestnicy zimowiska zostali podzieleni na pięć zróżnicowanych wiekowo grup, co dodatkowo sprzyjało integracji między klasowej. Gimnazjaliści chętnie i bez barier współpracowali z młodszymi, bardzo kreatywnymi  kolegami. Zajęcia realizowano z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy. Ich przebieg  urozmaiciły ekspresyjnie odgrywane przez uczniów scenki reklamowe, rodzajowe,  pouczające filmy, zajęcia muzyczne, rywalizacja sportowa, antystresowe medytacje, współpraca w grupie poświęcona tworzeniu plakatów, praca  w pracowni komputerowej przeznaczona na tworzenie logo kampanii dotyczącej uzależnień. W toku zajęć szczególną  uwagę zwrócono na upowszechnianie w codziennym życiu asertywnych postaw, kształtowanie mocnych charakterów i niezbędnej we współczesnych czasach, umiejętności  polegającej na nieuleganiu presji grupy! Aktywne uczestnictwo młodzieży, poważne traktowanie realizowanej tematyki pozwala twierdzić, że zajęcia zrealizowane podczas zimowiska, nie pozwolą ich uczestnikom zniewolić się – teraz i w przyszłości!  W trosce o zdrowy, bezstresowy tryb życia uczniowie odwiedzili lodowisko w Siedlcach, gdzie stawiali pierwsze kroki na łyżwach lub doskonalili swoje umiejętności w tym zakresie. Obejrzeli w Novym kinie w Siedlcach wspaniałą polską komedię ”Wkręceni”. Trzeciego dnia doskonalili swoje umiejętności pływackie w nowo otwartym siedleckim Aquaparku. Po południu, doskonaląc refleks, trenowali rzuty na kręgielni.
A w czwartkowy dzień znaleźliśmy bardzo intertesującą witrynę. Zakładka
"Wsie Ziemi Łukowskiej".  Uczniowie zainteresowani tematyką regionalną tworzyli bloga o Tuchowiczu i jego ciekawej historii. Sprzyjało to poznaniu losów swojej Małej Ojczyzny i budowaniu więzi z regionem. Oto ich wyniki:
Kasia
Marcin i Patryk
Iza S
Ewelina
Kuba
Paweł i Mateusz
Iza G
Natalia

Były też zajęcia w naszej nowej sali gimnastycznej – gra w piłkę ręczną, w tenisa. Jest to aktywny sposób na przysłowiową feryjną nudę na wsi. Ostatni dzień to ponownie szaleństwa uczniów w kręgielni Arkabos w Łukowie oraz interesujące zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łukowie dotyczące budzenia i rozwijania zainteresowań czytelniczych. Młodsze dzieci uczestniczyły w warsztatach plastyczno-literackich dotyczących czytelnictwa i inspiracji czerpanych z literatury dla rozwijania pasji plastycznych. Grupa gimnazjalistów uczyła się samodzielnego korzystania z księgozbioru czytelni, poznawała książkowe zasoby regionalne, doskonaląc w ten sposób nieco zapomniany kontakt z książką.
Tegoroczne ferie to ciekawy sposób na nudę, na oderwanie dzieci od biernego wypoczynku przed telewizorem i komputerem, to sposób na wzrost poczucia własnej wartości i uczenie aktywnego wykorzystania wolnego czasu -mówi pomysłodawczyni corocznej akcji wypoczynkowej dla dzieci z rodzin ubogich i wykluczonych społecznie- Bożena Stępniewska-Szewczak - Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu. Realizacja programu ferii możliwa była dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół w Tuchowiczu, którzy społecznie włączyli się w opiekę nad uczniami, bądź samodzielnie przygotowywali scenariusze zajęć.

Uśmiech dzieci i radość na ich twarzach to najlepsze podziękowania dla pedagogów, do których dołącza się
Dyrektor ZS w Tuchowiczu. Atmosferę panującą podczas zimowiska oddadzą zdjęcia.

zdjęcia z ferii

 


Kim jest PRYMUS?

 

Zdaniem jednych: „Prymus od łacińskiego słowa - „pierwszy”  to -  najlepszy w danej dziedzinie. W szkole przyjęło się określać tym mianem osobę, która jest uczeniem z bardzo dobrymi ocenami i zachowaniem - godna naśladowania”. Zdaniem innych: „Prymus - to  osoba, która jest uzdolniona, najlepsza, po prostu mądra”. Jeszcze inni twierdzą, że -„ Prymus - to człowiek, co ma porządek w głowie, pokoju, nauce, teczce, a nawet w piórniku”.

Co, by nie mówić - to zaszczyt i honor być Prymusem!!!

Poznajmy Prymusów w Zespole Szkół w Tuchowiczu wyłonionych przez wychowawców  poszczególnych klas na Radzie Pedagogicznej w dniu 15.01.2014 r.

Klasa

Imię i nazwisko wyróżnionego

 

                                                     SZKOŁA  PODSTAWOWA

I

1.      Dębczak Nina

2.      Goławska Gabriela

3.      Gryczka Kacper s. Dariusza

4.      Gryczka Kacper s. Leszka

5.      Redzik Amelia

 

II

1.      Gajownik Emilia

2.      Wiącek Aleksandra

3.      Siwicki Piotr

4.      Murawiec Zuzanna

5.      Pilska Milena

6.      Sadło Miłosz

7.      Lasota Sebastian

8.      Kopeć Aleksandra

 

III

1.      Gryczka Michał

2.      Ostrysz Katarzyna

3.      Strzałek Anna

4.      Komorek Maksymilian

5.      Walo Jan

6.      Czupryna Natalia

7.      Stępniewska Paulina

 

IV

1.      Orzeł Julia- 5,25

2.      Sadło Błażej- 5,00

3.      Komorek Wiktoria – 4,92

4.      Sadło Zuzanna – 4,92

 

 

V

1.      Piskorek Małgorzata – 5,17

2.      Kopeć Jacek- 5,0

3.      Lach Sylwia – 4,92

4.      Stępniewski Wojciech – 4,92

 

VI

1.      Izdebski Maciej – 5,11

2.      Pucyk Aleksandra- 5,00

3.      Powalska Ewelina- 4,78

 

                                   GIMNAZJUM

   I

1.      Bareja Magdalena – 5,0

2.      Michalak Marcin – 4,79

 

II

Brak wyróżnionych uczniów

III

1.      Izdebski Mateusz- 5,21

2.      Gryczka Weronika- 4,93

3.      Różycka Jagoda- 4,93

 

 

Jesteśmy dumni z naszych Prymusów. Gratulujemy im bieżących sukcesów. Życzymy równie owocnej pracy w drugim semestrze. Jesteśmy przekonani, że nasze zacne grono na finiszu roku szkolnego znacznie się powiększy. Na fotografiach, kolejno w powyższych zespołach klasowych promujemy sylwetki szkolnych Prymusów.

Integrujemy młodszych

Data 16.01.2014r. zapadnie na długo w pamięci uczniów klas IV-VI , a w kalendarzu imprez szkolnych zapisze się jako bardzo ważne integracyjne wydarzenie. Organizatorom kolejnej imprezy p.t. „ Razem raźniej” z integracyjnej klasy VI przyświecała idea kształtowania, troski, opieki, wrażliwości na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, słabych, nieśmiałych, o niskim poczuciu własnej wartości, nie radzących sobie w nauce u rówieśników i kolegów z klas młodszych. To zimowe popołudnie i wieczór spędziliśmy w bardzo wesołej, miłej i twórczej atmosferze. Liczne zabawy, konkurencje o wartkim przebiegu, wspólne tańce sprzyjały integracji międzyklasowej, tworzyły  niezapomniany klimat  dobrej zabawy, o czym przekonują zdjęcia, będące zapisem pozytywnych przeżyć jej uczestników. Łańcuch - rekwizyt wytworzony w zróżnicowanych wiekowo grupach, stanie się symbolem między klasowej więzi i pamięci o osobach - sprawnych inaczej.
Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone;
Oddajcie mu pokłon Boski, on osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria...

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzą pracownicy Zespołu Szkół w Tuchowiczu

 

Konkurs na kartkę i dekoracje bożonarodzeniowe

Nadziei – by nie opuszczała,
Radości – by rozweselała,
Miłości – by obrodziła,
Dobroci – by zawsze była!!!


Powyższe, świąteczne życzenia wymagały oprawy plastycznej i były inspiracją grudniowych, szkolnych przedsięwzięć. Z artystycznym zadaniem zmierzyło się wielu utalentowanych uczniów naszej szkoły, uczestnicząc w miedzy klasowej rywalizacji "Na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową". Konkurs ten, pod patronatem P. W. Strzałek i współpracujących nauczycieli jest wieloletnią, bożonarodzeniową tradycją naszej szkoły. Uczniowie wykonali wiele ciekawych prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych. Komisja dokonała wyboru najciekawszych prac pod względem zastosowanej  techniki, użytych materiałów, estetyki i oryginalności. Nagrodzone prace tworzą piękną gazetkę w reprezentacyjnej części szkoły, która jest miejscem promocji naszych zdolnych artystów.

 W okresie przedświątecznym uczniowie  szkoły podstawowej  pod opieką P. J. Walo wykonywali dekoracje świąteczne. Najciekawsze spośród nich wzięły udział w Gminnym Konkursie Ozdób Świątecznych, który odbył się w Zespole Szkół w Zagoździu. Laureatką konkursu, została uczennica naszej szkoły - Wiktoria Komorek. Wykonała przepiękną bombkę choinkową. Jesteśmy dumni wraz z Wiktorią z nagrody. Pozostałe prace tworzą magiczne dekoracje w klasach i holu.

Zdjęcia prezentują naszych artystów i ich prace. zdjęcia

 

Wigilijne spotkania klasowe

Zgodnie z tradycją - Wigilia Bożego Narodzenia to dzień, który według przekonań miał decydować o przebiegu całego roku. Należało przeżyć go w zgodzie, pojednaniu, okazując  sobie wzajemną  życzliwość, posłuszeństwo i grzeczność. Tak też było i w naszej  szkole. W oczekiwaniu na jasełka  w wielu klasach odbyły się uroczyste wigilie klasowe. Przy wtórze kolęd, łamiąc się opłatkiem składaliśmy sobie szczere i ciepłe życzenia. Nasze mamy i niezastąpione w smażeniu racuszków babcie zapewniły nam te pyszne wigilijne przysmaki. Jesteśmy przekonani, że wigilia, zapach choinki, puste miejsce przy stole, to prawdziwy wymiar magicznych świąt na, które tak bardzo czekamy.

zdjęcia

Jasełka

Święta Bożego Narodzenia to czas strojenia choinki, śpiewania kolęd, to także czas na inscenizacje bożonarodzeniowe. Jasełka wywodzą się ze średniowiecznej tradycji widowisk o tematyce religijnej. Są rozpowszechnione w całym kraju, a że ich treść jest związana z Jezusem złożonym w żłobku, czyli jasłach, stąd wywodzi się ich nazwa. W piątek 20 grudnia pod pieczą P. Urszuli Domańskiej klasa III, IV ,V wystawiła w naszej szkole inscenizację bożonarodzeniową, dostarczając całemu szkolnemu środowisku wielu niezapomnianych wzruszeń  i przyjemnych doznań. W naszych sercach i szkole zagościła świąteczna,  błoga aura i radość.          
Tak miła i podniosła atmosfera towarzyszyła wzajemnym świątecznym życzeniom. U nas już Święta!!!

 

 zdjęcia

 

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory 
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski…

 
Dnia 14 grudnia w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Tuchowiczu GOPS w Staninie zorganizował Wigilię dla swoich podopiecznych – często osób samotnych, wykluczonych społecznie bądź dotkniętych chorobą.

Na tę uroczystość przybyło około 70 osób. Przy suto zastawionym tradycyjnymi potrawami stole przy wtórze kolęd zaproszeni goście obejrzeli przepiękne jasełka w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Tuchowiczu. Życzenia ciepła, przyjaźni i bliskości drugiego człowieka w imieniu Wójta Gminy Stanin podopiecznym GOPS w Stanienie złożyła P. Ewa Niebrzegowska -wicewójt. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością także Przewodnicząca Rady Gminy Stanin -P. Zofia Czubek.

 

Przybyli na uroczystość poczuli atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i byli wdzięczni Pani Kierownik GOPS w Staninie-Annie Ostrysz -za stworzenie ciepłego, niezapomnianego klimatu tego dnia. Namiastkę atmosfery oddadzą zdjęcia…


zdjęcia"Mikołajki"

06 grudnia - od wczesnych godzin  rannych wyczuwało się w naszej szkole odmienną od codziennej aurę. Przed lekcjami nikt nie ściągał, wszystkim dopisywały humory, panował ogólny luz i rozbawienie. W szkolnej atmosferze wyczuwało się stan przyjemnego napięcia i oczekiwania na mikołajkowe prezenty. Nie wszyscy mieli pewność, czy je otrzymają? Wszak od dawna wiadomo, że Mikołaj rozdaje prezenty tylko grzecznym uczniom! A z uczniami bywa  różnie, także w naszej szkole! W tym roku, pewnie ku przestrodze Mikołaj podrzucał niektórym klasom rózgi wraz z prezentami.      
        
 
Po ich wręczeniu cała szkoła pachniała prezentowymi dezodorantami, czekoladkami, pomarańczami. Na przerwach migotały kolorowe bombki, bajeczne choinki. Przy wtórze melodyjek pląsały Mikołajki, bałwanki, migotały świąteczne cudeńka. Nauczyciele, na wzór św. Mikołaja na zajęciach z większą  niż zwykle wyrozumiałością traktowali uczniów. Był to bardzo miły dzień w  kończącym się roku.  Zobaczcie mikołajkowe zdjęcia. zdjęcia


PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA


W dniu 30.10.2013 r. dzieci z grupy młodszej z naszego przedszkola złożyły uroczyste

ślubowanie – stały się „prawdziwymi przedszkolakami”. Przybrały nazwę „Biedronki”. Pani

dyrektor po występie i ślubowaniu pasowała każde dziecko na przedszkolaka. Następnie

pociechy otrzymały dyplomy i rożki ze słodyczami. Dzieci z grupy młodszej wręczyły

również rożki dzieciom starszym, za ich występ, upominki i wspólne zabawy. Dzień ten był

dniem pełnym wrażeń dla wszystkich przedszkolaków. Po części oficjalnej wszyscy goście

zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Pociechy także kosztowały pysznego tortu, który

upieczono z racji ich święta – „Pasowania na Przedszkolaka”.Dnia 28. 11.2013 roku w Przedszkolu w Tuchowiczu odbył się konkurs  pod hasłem

„ Witaminki i ich minki „

Organizatorem konkursu była Marzena Mateńko – Lasota

 

Celem konkursu było:

-                    promowanie zdrowego odżywiania,

-                    promocja placówki w środowisku,

W konkursie udział wzięły dzieci z Przedszkola w Sarnowie, Adamowie i w  Stoczku Łukowskim oraz dzieci z oddziału przedszkolnego ZS w Tuchowiczu

Konkurs rozpoczął  się częścią artystyczną w wykonaniu dzieci z przedszkola z grupy starszej.

Pani Bożena Stępniewska – Szewczak Dyrektor Zespołu Szkół  przewodniczyła jury konkursu.

 

 

Laureatom konkursu wręczono nagrody

w kategorii 3 – 4  latki

1. Aleksandra Sikorska – I miejsce

2. Maja Cybul – II miejsce

3. Dominik Piotrowski – III miejsce

 

w kategorii 5 – 6 latki

1. Mateusz Szczepaniak – I miejsce

2. Zuzanna Mularczyk – II miejsce

3. Julia Siwiec – III miejsce

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a ich opiekunowie podziękowania.

Zgodnie z hasłem konkursu dzieci i opiekunów, poczęstowano Witaminkami czyli sokiem i owocami.

zdjęcia

"Andrzejkowe harce"

Ostatni  listopada - to dzień Świętego Andrzeja, okazja na  wesołe spotkanie przed cichym czasem Adwentu. Zabawa ta ma swoją kilkusetletnią tradycję, której korzenie wywodzą się ze starożytnej Grecji. Już od dawien dawna andrzejki połączone były laniem wosku i innymi wróżbami przepowiadającymi przyszłość. Ten miły zwyczaj przetrwał do naszych czasów i z roku na rok kultywowany jest w naszej szkole.


27.11.2013 r. pod patronatem Małego Samorządu klasy I-III hucznie się bawiły na zabawie andrzejkowej. Każdy jej uczestnik miał okazję sprawdzić kim zostanie w przyszłości, kto najszybciej wyjdzie za mąż lub się ożeni, jakie imię będzie nosić wybranka lub wybranek. Wróżbom towarzyszyły wspólne pląsy przy muzyce disco i pyszne słodkości, które przygotowały troskliwe mamy. Harcom nie było końca. Niestety wszystko co miłe szybko się kończy. Żal się było rozstać.
Organizatorami imprezy byli Mały Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

A jak było zobaczcie sami.

zdjęcia

Nagroda

 

 
21 listopada 2013 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji połączona z ceremonią wręczenia nagród w konkursie EDUinspiracje 2013. Honorowy patronat nad galą sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej- Bronisław Komorowski.


Wśród laureatów w kategorii instytucjonalnej – wizyty studyjne - znalazł się Zespół Szkół w Tuchowiczu – organizator wizyty studyjnej w październiku 2012 roku i Gimnazjum Nr 2 w Łukowie – koordynator projektu. Hasłem przewodnim organizowanej przez nas wizyty był temat: ,,W jaki sposób technologie informacyjno-komputerowe wpływają  na proces uczenia się i nauczania”? Jako zaangażowane w realizację przedsięwzięcia  szkoły złożyliśmy wniosek na konkurs EDUinspiracje 2013 pt. „ Historie sukcesu- jak udział  w programach edukacyjnych wpłynął   na funkcjonowanie instytucji i nasze życie”. Kapituła konkursu doceniła nasz wkład w rozwój edukacji , przyznając nam tytuł laureata.

      W Pałacu Prymasowskim podczas uroczystej gali obecni byli przedstawiciele MEN-u, administracji centralnej, posłowie RP, przedstawiciele  organizacji pozarządowych oraz  niektórych ambasad w Polsce. Otrzymana nagroda to ogromny sukces  dla nas, organizatorów wizyty studyjnej, że sprostaliśmy wyzwaniu, i szkół, które brały udział w realizacji projektu, pokazując wybrane zajęcia z użyciem technologii ICT, które odbywały się w szkołach gminy Stanin oraz w wybranych przedszkolach łukowskich i szkołach miejskich- szczebla podstawowego i gimnazjalnego  miasta Łuków oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.

Organizacja takiej  wizyty z dala od stolicy wymagała od organizatorów nawiązania współpracy z różnymi instytucjami i umiejętności pracy w zespole. Aby osiągnąć  sukces, potrzebna była współpraca samorządów – gminy Stanin i Łuków, miasta Łuków i Starostwa Łukowskiego; Rady Rodziców Zespołu Szkól w Tuchowiczu, rad pedagogicznych i dyrektorów zaangażowanych szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz przedszkoli. Kosztowało to nas sporo wysiłku organizacyjnego i logistycznego, wymagało zaangażowania wielu osób spoza szkoły, ale podjęty trud spełnił oczekiwania wszystkich uczestników i zrealizowane zostały zamierzone cele projektu. Wartością dodaną projektu była uroczysta kolacja, podczas której przybyli goście mieli okazję spróbować tradycyjnych polskich potraw, poznać polskie tańce    i stroje ludowe oraz polską gościnność, co było podkreślane w raporcie uczestników. Ponadto w czasie kolacji nauczyciele i rodzice  mieli możliwość spotkać się  z nauczycielami z innych krajów  oraz dyrektorami szkół, nauczycielami i władzami gminy Stanin i  miasta  Łuków  oraz    starostwa Łuków. Podkreślenia godne jest zaangażowanie rodziców Zespołu Szkół w Tuchowiczu w organizację uroczystej kolacji i zbudowanie wokół Zespołu Szkół w Tuchowiczu przyjaznej atmosfery  i satysfakcji, że nasza szkoła zaistniała na arenie międzynarodowej. Dzięki wizycie mieliśmy okazję porównać polskie szkolnictwo   z innymi. Dowiedzieliśmy się również, że nasze szkoły  w oczach obcokrajowców są czyste   i zadbane, jest w nich mało problemów wychowawczych. Kolejnym plusem wizyty było obalenie mitu, że polska szkoła  prezentuje niski poziom. Mamy powody do dumy, bo zagraniczni goście dostrzegli   w nas ogromny potencjał i nie pozostajemy w tyle mimo niewystarczającego wyposażenia   w pomoce dydaktyczne  w porównaniu do krajów zachodnich.
zdjęcia

Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu – Bożena Stępniewska-Szewczak- organizator wizyty studyjnej i Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Łukowie –Artur Baranowski- koordynator projektu „How ICT techniques  improve teachnig and learning process?” składają serdeczne podziękowania wszystkim szkołom, które demonstrowały wykorzystanie technologii ICT  w procesie edukacyjnym, specjalistom z dziedziny edukacji, kształcenia i  doskonalenia zawodowego z 8 krajów: Hiszpanii, Macedonii, Turcji, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji, przybyłym na wizytę studyjną.  
Więcej o nas na Pinterest

 


Otrzęsiny

W dniu 13.XI. 2013 r. uczniowie klasy I gimnazjum poddani zostali „kociej próbie’. Impreza przygotowana przez wychowawcę klasy A. Komorek i uczniów klasy II była wspaniałą zabawą zarówno dla uczestników, jak i dopingujących. „Koty” przeszły przez wszystkie przygotowane dla nich konkurencje i żaden nie usnął, pomimo śpiewu przez nich kołysanki „Aaa kotki dwa”. Pierwszoklasiści poddani zostali wielu próbom w rodzaju konkursów, m.in. quizie o szkole, malowaniu karykatur nauczycieli. Odgadywali również przysłowia dotyczące kotów - kalambury, podawali imiona najsłynniejszych kotów. Nie zabrakło tradycyjnego picia mleka z miseczki, z rękami z tyłu i zabawy „ kto szybciej przyniesie …”. Wszyscy uczniowie wykazali się humorem, wiedzą i odwagą. Jury po każdej konkurencji przyznawało punkty. „Królem kotów”, czyli zwycięzcą został Jakub Wiącek.

Mamy nadzieję, że nowoprzyjęta brać uczniowska nie będzie „drzeć kotów”.

Otrzęsiny  - zdjęcia

 

 

PASOWANIE NA UCZNIÓW

W naszej szkole  15 uczniów klasy I złożyło przyrzeczenie uczniowskie.

Uczniowie w części artystycznej  zaprezentowali  wiersze i zaśpiewali piosenki. Następnie podczas aktu ślubowania uczniowie przyrzekali, że będą dobrze wypełniać obowiązki ucznia, swą nauką i zachowaniem będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
Następnie pani dyrektor szkoły przystąpiła do pasowania. Nie obyło się bez ciepłych słów
od uczniów klasy II, którzy swym występem wprowadzili pierwszaków w "świat ucznia". Uwieńczeniem akademii było wręczenie pierwszakom dyplomów, prezentów od rodziców   i uczniów klasy II.

Pasowanie na ucznia - zdjęcia

 

Uzależnienia - współczesne niewolnictwo?

Żyjemy w czasach, które możemy nazwać cywilizacją zniewoleń i nałogów. Ludzi uzależnionych od papierosów, alkoholu, narkotyków jest coraz więcej. W sidła nałogów wpadają coraz młodsze dzieci  i młodzież. Chcąc uświadomić uczniom klas gimnazjalnych ten ważki problem w dniu  12.11.2013 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. K. Nawrocką - lekarzem z Ośrodka Zdrowia w Staninie. Przedstawiona przez naszego gościa prezentacja multimedialna była  kompendium wiedzy o uzależnieniach. Z tej niecodziennej lekcji uczniowie wynieśli wiele cennych uwag, wskazówek, refleksji, które za pewne ułatwią im zdrowe, dobre i szczęśliwe życie w trzeźwości w trudnych, współczesnych czasach. Umożliwią rozpoznawanie problemu uzależnień w najbliższym otoczeniu oraz umiejętne postępowanie w celu udzielania pomocy potrzebującym. Nadrzędnym celem spotkania było uświadomienie dorastającej młodzieży, że uzależnienia są współczesnym niewolnictwem i drogą donikąd!

 

 

Najważniejsze święto narodowe..........        

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym.                        
Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830r. i Styczniowym 1863r.),  zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu  wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski – Józef Piłsudski. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero w 1937 roku, czyli 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu II wojny światowej obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938.Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-44 świętowanie było niemożliwe. Po upadku komunizmu ranga święta została przywrócona. Od 1989 r. w całym kraju organizowane są patriotyczne uroczystości,  wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji Ojczyzny. Społeczność szkolna uczestniczyła  w uroczystej akademii w dniu 08.11.2013r.

Apel z okazji dnia 11 listopada-zdjęcia


Wieloletnią tradycją naszej szkoły z okazji 11 Listopada jest organizacja tego wzniosłego wydarzenia dla środowiska lokalnego. Ma ono charakter  Gminnego Święta Niepodległości. Gospodarzem uroczystości jest Wójt Gminy Stanin  p. Krzysztof Kazana.. Tegoroczne obchody  z udziałem władz gminnych, powiatowych, kombatantów, jednostek straży pożarnej, księży i gminnej społeczności rozpoczęła uroczysta msza święta z udziałem miejscowej orkiestry dętej, pocztów sztandarowych, delegacji młodzieży szkolnej. Po mszy delegaci składali wieńce przed pomnikiem ofiar I wojny światowej. Przy wtórze orkiestry zebrani przemaszerowali przed Centrum Kulturalno-Oświatowe w Tuchowiczu. Tu odbyła się uroczysta akademia  z udziałem uczniów naszej szkoły i szkół gminnych. Echo niosło w dal rześkie pieśni legionów, wzruszające słowa zawarte w okolicznościowych przemówieniach  i wierszach. Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości to wyjątkowo uroczysta lekcja historii, patriotyzmu, lekcja kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych.    Zdjęcia z obu uroczystości potwierdzają powagę i podniosły ich charakter ku chwale poległych za Ojczyznę.

zdjęcia


Zostaliśmy wyróżnieni


link


"Góra grosza - z roku na rok rośnie"

Na przełomie października i listopada pod patronatem Samorządu Uczniowskiego uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akcji " Góra grosza" Od lat sypiemy górę, nie szczędząc grosza, która na pewno dzięki naszemu zaangażowaniu osiągnęła pokaźne rozmiary. Mamy świadomość, że wiele dzieci w Domach Dziecka potrzebuje pomocy. Są wśród nas uczniowie bardzo wrażliwi na potrzeby innych, którzy przez cały rok zbierają grosiki do symbolicznej skarbonki. Często, dzięki nim klasowe zbiorki są bardzo ciężkie i wartościowe. Ofiarność pozostałych uczniów wzmaga międzyklasowa rywalizacja na ilość grosików zebranych przez klasę i przypadającą na jednego ucznia. Dotychczas najofiarniejsi byli najmłodsi uczniowie.